Teksti suurus:

Määruste kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Võru Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.05.2021
Avaldamismärge:RT IV, 28.04.2021, 32

Määruste kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 21.04.2021 nr 2
jõustumine 01.05.2021

Määrus kehtestatakse "Haldusmenetluse seadus" § 93 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse:
  1) Võru Linnavalitsuse 6. aprilli 2017 määrus nr 1 "Müügikoha hooajalise laienduse kord" (RT IV, 11.04.2017, 12);
  2) Võru Linnavalitsuse 6. aprilli 2017 määrus nr 2 "Tänavakaubanduse kord" (RT IV, 17.05.2019, 3).

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2021. aasta 1. mail.

Anti Allas
linnapea

Ülle Müürsepp
linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json