Teksti suurus:

Antsla Vallavolikogu 29.01.2019 määruse nr 2 „Antsla Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate koosseisude kinnitamine ja töötasustamise aluste kehtestamine” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Antsla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.05.2021
Avaldamismärge:RT IV, 28.04.2021, 35

Antsla Vallavolikogu 29.01.2019 määruse nr 2 „Antsla Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate koosseisude kinnitamine ja töötasustamise aluste kehtestamine” muutmine

Vastu võetud 20.04.2021 nr 13

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 2 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  (1) Antsla Vallavolikogu 29.01.2019. a määruse nr 2 „Antsla Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate koosseisude kinnitamine ja töötasustamise aluste kehtestamine” lisas 1 Antsla Vallavalitsuse ametiasutuse hallatavate asutuste koosseisud„ tehakse alates 01.01.2022. aastast järgmised muudatused:
  1) veerust „Hallatav asutus” jäetakse välja Uue-Antsla Rahvamaja ja Tsooru Rahvamaja;
  2) veerust „ametikoht” jäetakse välja Uue-Antsla Rahvamaja koosseisus olev juhataja, koristaja ja ringijuhi (lepinguline) ametikoht ning Tsooru Rahvamaja koosseisus olev juhataja, koristaja ja ringijuhi (lepinguline) ametikoht;
  3) veerus „Hallatav asutus” asendatakse nimi „Antsla Kultuuri- ja Spordikeskus” nimega „Antsla Valla Kultuurikeskus”;
  4) nimetatakse ümber praeguses Antsla Kultuuri- ja Spordikeskuse koosseisus olevate ametikohtade nimetused alates 01.01.2022. a järgmiselt:
- juhataja ametikoht nimetatakse ümber direktori ametikohaks;
- remonditöölise ametikoht nimetatakse ümber remonditööline-tehnik;
- dekoraatori ametikoht nimetatakse ümber kultuurikorraldaja-kujundaja;
- majapidaja ametikoht nimetatakse ümber majapidaja-koristajaks;
- jäetakse välja ringijuht (lepinguline).
  5) kehtestada Antsla Valla Kultuurikeskuse koosseisus olevad ametikohad ja ametikohtade arv:

Hallatav asutusAmetikoht Ametikohtade arv
Antsla Valla Kultuurikeskus direktor 1
remonditööline-tehnik 1
Struktuuriüksus Antsla kultuurikeskus
kultuurikorraldaja-kujundaja1
kunstiline juht 1
majapidaja-koristaja 1
majahoidja-koristaja 1
Struktuuriüksus Uue-Antsla rahvamaja
kultuurikorraldaja 1
majahoidja-koristaja 0,5
Struktuuriüksus Tsooru rahvamaja
kultuurikorraldaja-majahoidja1

  (2) Antsla Vallavolikogu 29.01.2019. a määruse nr 2 „Antsla Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate koosseisude kinnitamine ja töötasustamise aluste kehtestamine” lisas 2 „Antsla Vallavalitsuse ametiasutuse töötajate palgagrupid ja töötasud” tehakse alates 01.01.2022.a järgmised muudatused:
  1) palgagruppi II lisatakse majahoidja-koristaja, majapidaja-koristaja, remonditööline-tehnik;
  2) palgagruppi III lisatakse kultuurikorraldaja, kultuurikorraldaja-majahoidja, kultuurikorraldaja-kujundaja;
  3) palgagruppi V lisatakse kultuurikeskuse direktor;
  4) kunstiline juht viiakse II palgagrupist üle III palgagruppi;
  5) I palgagrupist arvatakse välja majahoidja;
  6) II palgagrupist arvatakse välja dekoraator;
  7) III palgagrupist arvatakse välja rahvamaja juhataja;
  8) IV palgagrupist arvatakse välja KSK juhataja.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Merike Prätz
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json