Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Sõidusoodustuste kehtestamine Narva linna avalikel bussiliinidel

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Sõidusoodustuste kehtestamine Narva linna avalikel bussiliinidel - sisukord
Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.04.2022, 23

Sõidusoodustuste kehtestamine Narva linna avalikel bussiliinidel

Vastu võetud 21.04.2022 nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, ühistranspordiseaduse § 13 lõike 1 punkti 10, § 36 lõike 1 punkti 1 ja lõike 4 ning lõike 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse sõidusoodustuste saamise tingimused ja kord bussiveol isikutele, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Narva linn.

  (2) Õiguse sõidusoodustustele annab isikustatud elektrooniline sõidukaart, mis kehtib ainult koos isikut tõendava dokumendiga.

§ 2.   Soodussõit Narva avalikel bussiliinidel

  (1) Narva linna avalikel bussiliinidel kehtivad ühistranspordiseadusest tulenevad tasuta sõidu õigused.

  (2) Narva linna avalikel bussiliinidel kehtib täiendavalt tasuta sõidu õigus:
  1) alates 65-aastastel isikutel;
  2) vähemalt 80% töövõimekaotusega, puuduva töövõimega ja raske puudega isikutel;
  3) kuni 19-aastastel (kaasa arvatud) üldhariduskoolide või kutseõppeasutuste õpilastel;
  4) Tšernobõli tuumakatastroofi likvideerijatel.

  (3) Avalikel bussiliinidel kehtestatakse järgmised sõidupileti soodushinnad:
  1) Soodustunnipilet kuni 64-aastasele (kaasa arvatud) vanaduspensionärile, sügava puudega isiku või puudega lapse saatjale 0,35 eurot
  2) 5 päeva sooduspilet kuni 64-aastasele (kaasa arvatud) vanaduspensionärile, sügava puudega isiku või puudega lapse saatjale ja käesoleva määruse § 2 lõikes 2 nimetatud isikutele 2,50 eurot
  3) 10 päeva sooduspilet kuni 64-aastasele (kaasa arvatud) vanaduspensionärile, sügava puudega isiku või puudega lapse saatjale ja käesoleva määruse § 2 lõikes 2 nimetatud isikutele 4,00 eurot
  4) 20 päeva sooduspilet kuni 64-aastasele (kaasa arvatud) vanaduspensionärile, sügava puudega isiku või puudega lapse saatjale ja käesoleva määruse § 2 lõikes 2 nimetatud isikutele 7,50 eurot
  5) 30 päeva sooduspilet kuni 64-aastasele (kaasa arvatud) vanaduspensionärile, sügava puudega isiku või puudega lapse saatjale ja käesoleva määruse § 2 lõikes 2 nimetatud isikutele 10,00 eurot

  (4) Soodustunnipilet ja käesoleva määruse § 2 lõikes 2 nimetatud tasuta sõidu õigused ei kehti bussi sisenemisel määruse lisas 1 nimetatud peatustest.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Narva Linnavolikogu 24.03.2016 määrus nr 7 „Sõidusoodustuste kehtestamine Narva linnas“.

  (2) Määrus jõustub 01.mail 2022.a.

Vladimir Žavoronkov
Linnavolikogu esimees

Lisa 1 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json