EttevõtlusKaubandus

KorrakaitseAvaliku korra tagamise meetmed

Teksti suurus:

Piirangud alkohoolse joogi jaemüügile kohapeal tarbimiseks Pärnu linnas

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.04.2022, 46

Piirangud alkohoolse joogi jaemüügile kohapeal tarbimiseks Pärnu linnas

Vastu võetud 21.04.2022 nr 9
jõustumine 01.09.2022

Määrus kehtestatakse alkoholiseaduse § 42 lõike 1 punkti 3 alusel ja kooskõlas korrakaitseseaduse § 56 lõikega 2.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse piirangud alkohoolse joogi jaemüügile kohapeal tarbimiseks kogu Pärnu linna haldusterritooriumil.

  (2) Alkohoolse joogi jaemüük kohapeal tarbimiseks on alkohoolse joogi igasugusel viisil üleandmine tarbijale tasu eest või tasuta müügikohtades, mis on nimetatud alkoholiseaduse § 40 lõikes 2. Alkohoolse joogi jaemüügina käsitatakse ka alkoholi tarbijale üleandmist määruses sätestatud piirangu ajavahemikust varem omandatud õiguse alusel (nt alkohoolset jooki sisaldav sissepääsupilet, klubikaart vms).

§ 2.   Piirangute ulatus ja nende erandid

  (1) Alkohoolse joogi jaemüük kohapeal tarbimiseks on keelatud:
  1) esmaspäeval, teisipäeval, kolmapäeval, neljapäeval ja reedel ajavahemikus kell 02.00 - 06.00;
  2) laupäeval, pühapäeval ja sõltumata nädalapäevast riigi- ja rahvuspühadel kell 04.00 - 07.00.

  (2) Eelmises lõikes nimetatud piirangut ei kohaldata ja see ei kehti:
  1) majutusettevõtte külalisele alkohoolse joogi üleandmisel toitlustamise, toateeninduse või majutusruumi minibaari kaudu;
  2) 1. jaanuaril ja 24. juunil.

  (3) Kui avalikul üritusel müüakse alkohoolset jooki kohapeal tarbimiseks lõikes 1 nimetatust erinevalt, määratakse alkohoolse joogi jaemüügi ajavahemik kindlaks avaliku ürituse loas.

§ 3.   Järelevalve

  Järelevalvet määruses kehtestatud piirangute täitmise üle teostab Pärnu Linnavalitsus.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2022.

Andrei Korobeinik
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json