Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Võru maakonna arengustrateegia 2035+

Väljaandja:Võru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.03.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.03.2024, 34

Võru maakonna arengustrateegia 2035+

Vastu võetud 19.04.2023 nr 26
RT IV, 28.04.2023, 3
jõustumine 01.05.2023

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.03.2024RT IV, 26.03.2024, 829.03.2024

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 374 lõike 1 alusel ning arvestades § 374 lõikega 6.

§ 1.   Arengustrateegia heakskiitmine

  Kiita heaks Võru maakonna arengustrateegia 2035+ vastavalt käesoleva määruse lisadele.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Lisa Võru maakonna arengustrateegia 2035+

Lisa 1 Maakonna hetkeolukorra ülevaade

Lisa 2 Arengustrateegia seosed teiste arengudokumentidega

Lisa 3 Tegevuskavad
[RT IV, 26.03.2024, 8 - jõust. 29.03.2024]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json