HaridusKool

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Väike-Maarja valla õpilaste ja nende juhendajate tunnustamise kord

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.05.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.06.2018
Avaldamismärge:RT IV, 28.05.2013, 14

Väike-Maarja valla õpilaste ja nende juhendajate tunnustamise kord

Vastu võetud 22.05.2013 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 p 3 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Käesoleva korra eesmärk on väärtustada õppimist ja enesearendust.

 (2) Kord sätestab Kiltsi Põhikooli, Simuna Kooli, Väike-Maarja Gümnaasiumi ja Õppekeskuse ning Väike-Maarja Muusikakooli edukate õpilaste ja nende juhendajate tunnustamise.

 (3) Tunnustuseks on:
 1) tunnustuse avaldamine valla kodulehel;
 2) tunnustamine tänukaardiga lõpuaktusel;
 3) tunnustamine rahalise haridustoetusega lõpuaktusel.

§ 2.  Ettepaneku esitamine

 (1) Tunnustuse avaldamiseks valla kodulehel ja lõpuaktusel teeb kirjaliku ettepaneku kooli juhtkond. Ettepanekud tunnustamiseks lõpuaktusel esitatakse vallavalitsusele 7 tööpäeva enne aktust.

 (2) Ettepanekus esitatakse õpilase nimi ja kõik tema tulemused. Kui õpilast tunnustatakse rahalise haridustoetusega, siis lisatakse selle suurus, pangakonto omaniku nimi, number ja isikukood ning juhendaja nimi.

§ 3.  Õpilaste tunnustamine rahalise haridustoetusega

 (1) Eduka esinemise eest olümpiaadidel, võistlustel, konkurssidel, viktoriinidel jne tunnustatakse haridustoetusega:
 1) vabariiklikul tasemel 1.-3. koht kuni 80 eurot ja 4.-10. koht kuni 60 eurot;
 2) maakonna tasemel 1.-3. koht kuni 60 eurot ja 4.-10. koht kuni 40 eurot.

 (2) Võistkonna liikmeid tunnustatakse kuni 50% ulatuses ettenähtud summast.

 (3) Kooli lõpetamisel tunnustatakse:
 1) gümnaasiumi lõpetamisel kuldmedaliga kuni 120 eurot;
 2) gümnaasiumi lõpetamisel hõbemedaliga kuni100 eurot;
 3) õppekeskuse lõpetamisel kiitusega kuni 80 eurot;
 4) põhikooli lõpetamisel kiitusega kuni 60 eurot.

 (4) Tunnustamiseks vajalikud rahalised vahendid nähakse ette haridus- ja kultuuriosakonna eelarves.

§ 4.  Tunnustamine tänukaardiga

  Õpilasi, kes lõpetavad klassi "4-5"-tega, tunnustatakse valla tänukaardiga.

§ 5.  Juhendajate tunnustamine

 (1) Olümpiaadidel võistlustel, konkurssidel, viktoriinidel jne 1.-10.koha saavutanud õpilaste juhendamise eest tunnustatakse õpetajat summaga, mis moodustab vähemalt 60% õpilase haridustoetusest. Täiendav tunnustamine toimub vastavalt kooli tunnustamise korrale.

 (2) Tunnustamiseks vajalikud rahalised vahendid nähakse ette koolide eelarvetes.

§ 6.  Rakendussätted

 (1) Käesolevas määruses käsitlemata õpilaste tunnustamisega seotud küsimusi otsustab vallavalitsus.

 (2) Tunnistada kehtetuks Väike-Maarja Vallavalitsuse 17.04.2012.a. määrus nr 2 Väike-Maarja valla õpilaste ja nende juhendajate tunnustamise kord.

Indrek Kesküla
vallavanem

Peeter Rahnik
jurist-nõunik