Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Teksti suurus:

Tänavanimede määramine Põhja-Tallinnas

Tänavanimede määramine Põhja-Tallinnas - sisukord
  Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:19.04.2010
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 28.05.2013, 40

  Tänavanimede määramine Põhja-Tallinnas

  Vastu võetud 14.04.2010 nr 34
  jõustumine 19.04.2010

  Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 13 lg 2 p-de 1 ja 2 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud „Tallinna kohanimede määramise korra" p-de 1.3.3, 2.2.2 ja 3.5 alusel ja tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 28. jaanuari 2010 otsusega nr 11 kehtestatud „Uus-Kalamaja tn 10 kinnistu ja lähiala detailplaneeringust".

  § 1.  Määrata Põhja-Tallinnas Kalamaja asumis Uus-Kalamaja tn 10 kinnistu ja lähiala detailplaneeringuga tekkivale uuele tänavale nimeks Vibu tänav, planeeringualal olemasolevale tänavale nimeks Oda tänav ning pikendada Salme tänava kulgu vastavalt lisale.

  § 2.  Põhja-Tallinna Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide ja omaniku poolt aadressi numbrimärkide paigaldamine vastavalt tänavate ja hoonestuse väljaehitamise ajaks, olemasoleva tänava puhul esimesel võimalusel.

  § 3.  Määrus jõustub 19. aprillil 2010.

  Edgar Savisaar
  Linnapea

  Toomas Sepp
  Linnasekretär

  Lisa  Vibu tänava, Oda tänava ja Salme tänava pikenduse skeem