Teksti suurus:

Valimisjaoskonna moodustamine

Väljaandja:Vändra Alevivalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.08.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 28.05.2014, 36

Valimisjaoskonna moodustamine

Vastu võetud 23.08.2002 nr 20

Juhindudes „Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse“ (RT I 2002, 36, 220; 57, 355; 68, 407) § 10 lg 1 ja 2 Vändra Alevivalitsuse määrab:

1. Vändra alevi haldusterritooriumil moodustatakse valmisjaoskond nr 1.
2. Valimisjaoskonnas nr 1 on võimalik valijatel hääletada ka väljaspool oma elukohajärgset valimisjaoskonda.
3. Valimisjaoskonnas nr 1 saavad hääletada valijad, kelle elukoha andmed Vändra alevis on rahvastikuregistris kantud alevi täpsusega.
4. Hääletamisruum asub eelhääletamise päevadel ja valmispäeval Vändra Kultuurimajas, mis asub aadressil Pärnu-Paide mnt 2 (I korrus) Vändra alev 87701 Pärnumaa.
5. Määrus jõustub 30. augustil 2002. aastal.

Toomas Sonts
Alevivanem

Eha Tamm
Alevisekretär