ElamumajandusEluruumid

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Üürihindade kehtestamine

Väljaandja:Häädemeeste Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.05.2014, 41

Üürihindade kehtestamine

Vastu võetud 24.03.2009 nr 1
jõustumine 27.03.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.01.201115.01.2011, rakendatakse alates 01.01.2011

Võttes aluseks “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 2, § 30 lõike 1 punkti 4, Häädemeeste Vallavolikogu 29. jaanuari 2002. a määruse nr 2 “Otsustusõiguse delegeerimine”, Häädemeeste Vallavolikogu 14. juuni 2000. a märusega nr 11 kinnitatud „Häädemeeste valla põhimääruse“ (KO 2000, 67, 999; 2005, 242, 2263) punkti 73.13 ja Häädemeeste Vallavolikogu 14. juuni 2000. a määrusega nr 11 kinnitatud “Häädemeeste vallavara valdamise, kasutamise ja käsutamise korra” (KO 2000, 67, 999; 2005, 188, 1880) punkti 18.7, Häädemeeste Vallavalitsus
m ä ä r a b:

1. Kehtestada alates 01. aprillist 2009. a Häädemeeste valla omandis olevate eluruumide ja mitteeluruumide miinimumüürihinnad alljärgnevalt:

  1.1.  

eluruumid

0,64 eurot/m2

  1.2.  

sotsiaaleluruumid

0,32 eurot/m2

  1.3.  

mitteeluruumid (sh äriruumid)   

0,96 eurot/m2


Muudetud Häädemeeste Vallavalitsuse 11.01.2011 määrusega nr 2 - jõust. 15.01.2011, rakend. 01.01.2011

2. Määrus jõustub 27. märtsil 2009.