KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Koerte registreerimise korra kinnitamine

Väljaandja:Häädemeeste Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.06.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.05.2014, 42

Koerte registreerimise korra kinnitamine

Vastu võetud 27.05.2003 nr 4

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2 ja Häädemeeste Vallavolikogu 19.märtsi 2003 määruse nr 10 “Koerte ja kasside pidamise eeskirja kehtestamine” (KO 2003, 55, 1363) punkti 2.7.1, Häädemeeste Vallavalitsus
m ä ä r a b:

1. Kinnitada koerte registreerimise kord Häädemeeste vallas (lisatud).

2. Määrus jõustub 2. juunil 2003. a.

Urmas Aava
Vallavanem

Külliki Pruul
Vallasekretär

Lisa Koerte registreerimise kord Häädemeeste vallas