Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Häädemeeste Avatud Noortekeskuse põhimääruse kinnitamine

Väljaandja:Häädemeeste Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.05.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.05.2014, 43

Häädemeeste Avatud Noortekeskuse põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 18.05.2004 nr 4

Võttes aluseks Häädemeeste Vallavolikogu 14. jaanuari 2004. a määrusega nr 1 kinnitatud ja 12. mai 2004. a määrusega nr 12 muudetud “Häädemeeste Huvikeskuse põhimääruse” (KO 2004, 51, 419) punkti 1¹, Häädemeeste Vallavalitsus
m ä ä r a b:

1. Kinnitada Häädemeeste Avatud Noortekeskuse põhimäärus (lisatud).
2. Määrus jõustub 25. mail 2004. a.

Urmas Aava
Vallavanem

Külliki Pruul
Vallasekretär

Lisa Avatud Noortekeskuse põhimäärus