ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Teksti suurus:

Räpina valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ja kasutamise eeskiri

Räpina valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ja kasutamise eeskiri - sisukord
  Väljaandja:Räpina Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:31.05.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.05.2015
  Avaldamismärge:RT IV, 28.05.2014, 45

  Räpina valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ja kasutamise eeskiri

  Vastu võetud 21.05.2014 nr 19

  Määrus kehtestatakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 11 lõike 6 alusel.

  § 1.   Kehtestada “Räpina valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ja kasutamise eeskiri” (lisatud).

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Räpina Vallavolikogu 21. septembri 2005. a määrus nr 10 „Räpina Linnavolikogu 13. detsembri 2000. a määruse nr 15 „Räpina linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri” muutmine ja Räpina Vallavolikogu 29.06.2000. a määruse nr 7 „Räpina valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise ja nende kasutamise eeskirja; Räpina valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise tasu võtmise korra ja liitumise lepingu vormi ning Räpina valla veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise korra kinnitamine” kehtetuks tunnistamine”.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Kaido Palu
  volikogu esimees

  Lisa Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumise ja kasutamise eeskiri

  /otsingu_soovitused.json