Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Teksti suurus:

Kohanimede määramise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Puhja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.07.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.10.2021
Avaldamismärge:RT IV, 28.05.2014, 49

Kohanimede määramise kord

Vastu võetud 30.06.2009 nr 14
jõustumine 03.07.2009

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1, § 22 lõike 2 ja Kohanimeseaduse § 5 lõike 1 punkti 3 ja lõike 4 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrus reguleerib kohanime määramise korda Puhja vallas.

§ 2.   Kohanimemääraja ja kohanime määramise pädevus

  (1) Puhja vallas määrab kohanimesid Puhja Vallavalitsus (edaspidi Vallavalitsus).

  (2) Vallavalitsus:
  1) määrab, muudab ja tunnistab kehtetuks ametliku nime tänavale, teele, ühissõidukipeatusele või muule Puhja valla haldusterritooriumile jäävale nimeobjektile, välja arvatud seadusega sätestatud erandid;
  2) taotleb või annab kooskõlastusi, nõusolekuid, arvamusi kohanimeseaduse alusel kohanime määramiseks nimeobjektile;
  3) määrab aadressi koos majanumbriga ehitisele või muule objektile, arvestades adressikohale määratud nime.

§ 3.   Kohanime määramise korraldamine

  Kohanime määramisel lähtutakse kohanimeseaduses sätestatud kohanimele esitatavatest nõuetest ja kohanime määramise nõuetest.

§ 4.   Eelnõu avalikustamine

  Vallavalitsus avalikustab kohanime määramise õigusakti eelnõu vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsustamist Puhja valla kodulehel www.puhja.ee ja ajalehes Puhja Valla Leht.

§ 5.   Kohanime määramise otsusest teavitamine

  (1) Vallavalitsus saadab kohanime määramise õigusakti 10 päeva jooksul Vabariigi Valitsuse poolt moodustatud kohanimenõukogule ja riikliku kohanimeregistri volitatud töötajale.

  (2) Vallavalitsus annab kohanime määramisest avalikkusele teada Puhja valla kodulehel ja ajalehes Puhja Valla Leht.

§ 6.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 03. juulil 2009. a.

Enn Pokk
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json