Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Maardu Linnavolikogu töökorra uue redaktsiooni kinnitamine

Maardu Linnavolikogu töökorra uue redaktsiooni kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2006
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.10.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 28.05.2014, 74

  Maardu Linnavolikogu töökorra uue redaktsiooni kinnitamine

  Vastu võetud 28.03.2006 nr 105

  Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele ( RT 1 2005,31,230 ; RT 1 2005,32,235) ja lähtudes Maardu Linnavolikogu 28.02.2006.a määrusest nr 96 „Maardu linna põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine”

  § 1.  Kinnitada “Maardu Linnavolikogu töökord” uus redaktsioon vastavalt lisale.

  § 2.  Tunnistada kehtetuks Maardu Linnavolikogu 30.05.2000.a. määrus nr 38 „Maardu Linnavolikogu uue töökorra kinnitamine” ja Maardu Linnavolikogu määrused:25.07.2000.a. nr 44 „ Maardu Linnavolikogu uue töökorra muutmine”,26.09.2000.a. nr 47 „ Maardu Linnavolikogu töökorra täiendamine”,25.06.2002.a. nr 96 „ Maardu Linnavolikogu töökorra täiendamine”.

  § 3.  Määrus jõustub 01.04.2006.a.

  Leo Repponen
  Maardu Linnavolikogu esimees

  Lisa Maardu Linnavolikogu töökord