Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Maardu linna jäätmevaldajate registri asutamine ja registri pidamise põhimääruse kinnitamine

Maardu linna jäätmevaldajate registri asutamine ja registri pidamise põhimääruse kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:22.12.2006
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 28.05.2014, 77

  Maardu linna jäätmevaldajate registri asutamine ja registri pidamise põhimääruse kinnitamine

  Vastu võetud 19.12.2006 nr 124

  Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 1, Jäätmeseaduse § 69 lg 3 ja lg 6, Andmekogude seaduse § 4, § 42 ning § 44 ja lähtudes Maardu Linnavalitsuse 12.12.2006.a. protokollilisest otsusest nr 51

  § 1.   Asutada piiratud kasutusega registrina "Maardu linna jäätmevaldajate register".

  § 2.   Määrata Maardu linna jäätmevaldajate registri vastutavaks töötlejaks Maardu Linnavalitsus.

  § 3.   Määrata Maardu linna jäätmevaldajate registri volitatud töötlejaks Maardu Linnavalitsuse linnamajanduse osakond.

  § 4.   Finantseerida registri asutamist ja pidamist Maardu linna eelarvest.

  § 5.   Kinnitada Maardu linna jäätmevaldajate registri pidamise põhimäärus vastavalt lisale.

  § 6.   Määrus jõustub 22.12.2006.a.

  Leo Repponen
  Maardu Linnavolikogu esimees

  Lisa Maardu linna jäätmevaldajate registri pidamise põhimäärus

  /otsingu_soovitused.json