Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Toetuse määramine

Toetuse määramine - sisukord
  Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:29.05.2010
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 28.05.2014, 78

  Toetuse määramine

  Vastu võetud 25.05.2010 nr 22

  Lähtudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest § 22 lg 1 p 35 ja arvestades endiste linnavolikogu esimeeste ja linnapeade panust Maardu linnaelu juhtimisel ja korraldamisel ning võttes aluseks Maardu Linnavalitsuse 24.05.2010 protokollilise otsuse nr 29 ja Maardu Linnavolikogu 25.05.2010 õiguskomisjoni protokollilise otsuse :

  § 1.   Määrata endistele linnavolikogu esimeestele ja linnapeadele pensioniikka jõudmisel linna eelarvest igakuine toetus.

  § 2.   Toetuse suuruseks määrata endistele ametnikele, kes on töötanud paragrahvis 1 nimetatud ametikohtadel:

    (1) Vähemalt viis aastat – 35 % vabariigi keskmisest kuupalgast.

    (2) Vähemalt kaheksa aastat – 50% vabariigi keskmisest kuupalgast.

    (3) Vähemalt kümme aastat - 75 % vabariigi keskmisest kuupalgast.

  § 3.   Toetuse määramise aluseks olevaid aastaid hakatakse arvestama Maardu linnale omavalitsusliku staatuse kehtestamisest, 1991.a. 7.novembrist .

  § 4.   Toetust makstakse sotsiaalmaksuga maksustatava tulu mittesaamise korral.

  § 5.   Isikutele, kellele on kehtetuks tunnistatud määruste alusel toetus määratud ja kellele on reaalselt tehtud makseid jääb seni määratud toetus kehtima. Isikutel, kel varem kehtinud määruste alusel oli tekkinud õigus toetust taotleda, kuid kellele ei ole toetust makstud, toetust ei maksta.

  § 6.   Tunnistada kehtetuks Maardu Linnavolikogu 26.10.2004 määrus nr 57 „ Toetuse määramine „ ja Maardu Linnavolikogu 25.09.2007 määrus nr 147 « „ Maardu Linnavolikogu 26.10.2004 määruse nr 57„ Toetuse määramine „ muutmine ».

  § 7.   Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.05.2010.

  Leo Repponen
  Maardu Linnavolikogu esimees

  /otsingu_soovitused.json