HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Vanemate poolt kaetava koolieelse lasteasutuse kulude osa suuruse kehtestamine

Vanemate poolt kaetava koolieelse lasteasutuse kulude osa suuruse kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Rakvere Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.05.2016
  Avaldamismärge:RT IV, 28.05.2015, 29

  Vanemate poolt kaetava koolieelse lasteasutuse kulude osa suuruse kehtestamine

  Vastu võetud 25.06.2014 nr 17
  RT IV, 28.06.2014, 36
  jõustumine 01.09.2014

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  20.05.2015RT IV, 28.05.2015, 1601.09.2015

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 1 punkti 2 ning lõike 3 ja 4 alusel.

  § 1.   Kehtestada Rakvere linna munitsipaallasteaedades vanemate poolt kaetava osa suuruseks ühes kuus:

   
    1) sõimerühmas 12% kehtivast Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast;
    2) lasteaiarühmas 7% kehtivast Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast.
    3) [Kehtetu - RT IV, 28.05.2015, 16 - jõust. 01.09.2015]

  § 2.   Määruse paragrahvis 1 kehtestatud vanemate poolt kaetava osa suuruse osas on vanem vabastatud lasteaiarühma osa tasumisest:

   
    1) 50% ulatuses, kui lasteaias on samaaegselt perekonnast kaks last;
    2) 80% ulatuses, kui lasteaias on samaaegselt perekonnast kolm või enam last.

  § 3.   [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  § 4.   Määrus jõustub 01. septembril 2014. a.

  /otsingu_soovitused.json