Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Rae valla 2019. aasta kolmas lisaeelarve

Rae valla 2019. aasta kolmas lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Rae Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:31.05.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 28.05.2019, 10

  Rae valla 2019. aasta kolmas lisaeelarve

  Vastu võetud 21.05.2019 nr 35

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26, Rae valla põhimääruse § 74 ning Rae Vallavalitsuse ettepaneku alusel.

  § 1.  Rae valla 2019. aasta kolmanda lisaeelarve kinnitamine.

   (1) Suurendada 2019. aasta eelarve põhitegevuse kulusid 7 750 eurot.

   (2) Vähendada 2019. aasta eelarve investeerimistegevuse tulusid 320 000 eurot.

   (3) Vähendada 2019. aasta eelarve investeerimistegevuse kulusid 320 000 eurot.

   (4) Vähendada 2019.aasta lõpu likviidseid varasid 7 750 eurot.

   (5) Punktides 1-4 loetletud eelarve muudatuste detailne sisu on esitatud käesoleva määruse lisas 1.

  § 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Tõnis Kõiv
  vallavolikogu esimees

  Lisa Lisa 1

  /otsingu_soovitused.json