Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Võru valla 2019. aasta II lisaeelarve

Võru valla 2019. aasta II lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Võru Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:31.05.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 28.05.2019, 32

  Võru valla 2019. aasta II lisaeelarve

  Vastu võetud 08.05.2019 nr 68

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, § 23 lg 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lg 3 ning Võru Vallavolikogu 12.09.2018 määruse nr 49 „Võru valla finantsjuhtimise kord“ § 8 lg 2, lg 8 ja lg 9 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Võru valla 2019. aasta II lisaeelarve mahus 61 197 eurot vastavalt käesoleva määruse lisale.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Aare Hollo
  volikogu esimees

  Lisa Võru valla 2019. a II lisaeelarve

  /otsingu_soovitused.json