Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Tervishoid

Teksti suurus:

Nägemisteravust korrigeerivate abivahendite maksumuse hüvitamise kord

Nägemisteravust korrigeerivate abivahendite maksumuse hüvitamise kord - sisukord
Väljaandja:Häädemeeste Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.05.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.05.2019, 33

Nägemisteravust korrigeerivate abivahendite maksumuse hüvitamise kord

Vastu võetud 07.05.2019 nr 7

Määrus kehtestatakse töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 13¹ lg 1 p 8 ja lg 6 ja Vabariigi Valitsuse 15.11.2000 määruse nr 362 “Kuvariga töötamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“ § 3 lõigete 4-8 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Häädemeeste Vallavalitsuse (edaspidi ametiasutus) teenistujate, kes töö- või teenistusülesannete täitmisel töötavad vähemalt poole oma tööajast kuvariga ning kelle nägemisteravus vastavalt töötervishoiu- või silmaarsti tõendi kohaselt on töö tõttu vähenenud, hüvitatakse Häädemeeste valla (edaspidi vald) eelarvest osaliselt prillide või muude nägemisteravust korrigeerivate abivahendite maksumus (edaspidi hüvitis).

§ 2.   Hüvitise maksmise alused

  (1) Hüvitist makstakse valla eelarvest vallavalitsuse eelarvesse planeeritud vahenditest.

  (2) Hüvitise maksmise aluseks on asutuse riskianalüüs, teenistuja tervisekontrolli tõendavad dokumendid, töötervishoiu- või silmaarsti tõend selle kohta, et teenistuja nägemisteravus on langenud töö- või teenistusülesannete täitmise tõttu, ning prillide soetamist tõendav arve.

§ 3.   Hüvitise suurus ja maksmine

  (1) Käesoleva määruse §-s 2 sätestatud asjaoludel ja teenistuja poolt esitatud arve alusel hüvitatakse prillide soetamise arvel märgitud summast mitte rohkem kui 200 eurot.

  (2) Teenistujal on hüvitist õigus saada üks kord kolme aasta jooksul ja hüvitise määrab vallavanem oma käskkirjaga.

§ 4.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Karel Tölp
Vallavanem

Ulvi Poopuu
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json