HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Uulu Lasteaia arengukava kinnitamine aastateks 2019-2025

Väljaandja:Häädemeeste Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.05.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2025
Avaldamismärge:RT IV, 28.05.2019, 34

Uulu Lasteaia arengukava kinnitamine aastateks 2019-2025

Vastu võetud 14.05.2019 nr 8

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 lõike 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja Häädemeeste Vallavolikogu 29.novembri 2018 määruse nr 34 „Pädevuse delegeerimine“ § 1 punkt 8 alusel.

§ 1.   Kinnitada Uulu Lasteaia arengukava aastateks 2019-2025 vastavalt määruse lisale.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

  Lisa: Uulu Lasteaia arengukava aastateks 2019-2025.

Karel Tölp
Vallavanem

Ulvi Poopuu
Vallasekretär

Lisa 1  Uulu Lasteaia arengukava aastateks 2019-2025

/otsingu_soovitused.json