Teksti suurus:

Määruste kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.05.2021
Avaldamismärge:RT IV, 28.05.2021, 9

Määruste kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 20.05.2021 nr 4

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 90 lõigete 1 ja 3 ja § 93 lõike 1 alusel ja kehtiva õiguse korrastamise eesmärgil.

§ 1.   Kehtetuks tunnistatakse:


1) Audru Vallavolikogu 20.01.2005 määrus nr 72 „Audru valla kultuuripreemia “Aasta kultuuritegija” statuudi uue redaktsiooni kinnitamine“;
2) Audru Vallavolikogu 17.05.2012 määrus nr 17 „Audru valla heakorrakonkursi „Kaunim Kodu“ juhendi kinnitamine“;
3) Audru Vallavolikogu 08.05.2014 määrus nr 19 „Audru vabadussamba statuudi kinnitamine“;
4) Lavassaare Vallavolikogu 10.08.2010 määrus nr 4 „Lavassaare valla noortekeskuse asutamine ja põhikirja kinnitamine“;
5) Paikuse Vallavolikogu 16.10.2000 määrus nr 18 „Valla auraamatusse kandmise tingimuste ja korra kehtestamine“;
6) Paikuse Vallavolikogu 06.10.2005 määrus nr 19 „Talviste teehooldustööde korra kehtestamine“;
7) Paikuse Vallavolikogu 18.03.2013 määrus nr 13 „Akadeemilise kraadi eest lisatasu maksmise kord“;
8) Paikuse Vallavolikogu 18.09.2017 määrus nr 11 „Paikuse Huvikooli arengukava kinnitamine“;
9) Pärnu Linnavolikogu 18.02.1999 määrus nr 5 „Peremehetu ehitise või selle osa hõivamise korra kinnitamine“;
10) Pärnu Linnavolikogu 15.06.2006 määrus nr 36 „Linnaelanike küsitluse korraldamise kord“;
11) Pärnu Linnavolikogu 30.06.2009 määrus nr 27 „Pärnu Lasteaia Pillerpall põhimäärus“;
12) Pärnu Linnavolikogu 30.06.2009 määrus nr 31 „Pärnu Lasteaia Kelluke põhimäärus“;
13) Tõstamaa Vallavolikogu 28.01.2011 määrus nr 16 „Müügipileti hinna kehtestamine“.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andrei Korobeinik
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json