Teksti suurus:

Põltsamaa Vallavolikogu 06.12.2017 määruse nr 6 „Valitsusliikmetele hüvitise maksmise otsustamine ja selle suuruse määramine“ muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Põltsamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.05.2021
Avaldamismärge:RT IV, 28.05.2021, 12

Põltsamaa Vallavolikogu 06.12.2017 määruse nr 6 „Valitsusliikmetele hüvitise maksmise otsustamine ja selle suuruse määramine“ muutmine

Vastu võetud 20.05.2021 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 19 alusel.

§ 1. Määruse muutmine
Põltsamaa Vallavolikogu 06.12.2017 määruse nr 6 „Valitsusliikmetele hüvitise maksmise otsustamine ja selle suuruse määramine“ paragrahvi 1 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Valitsusliikmele makstakse hüvitist vallavalitsuse tööst osavõtu ja istungil osalemise eest 60 eurot ühe istungi kohta.“
§ 2. Määruse jõustumine
Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Margus Möldri
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json