Teksti suurus:

Jõhvi Vallavolikogu 25. juuli 2019 määruse nr 56 „Alustava õpetaja ja tugispetsialisti toetuse andmise kord“ muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.05.2021
Avaldamismärge:RT IV, 28.05.2021, 20

Jõhvi Vallavolikogu 25. juuli 2019 määruse nr 56 „Alustava õpetaja ja tugispetsialisti toetuse andmise kord“ muutmine

Vastu võetud 20.05.2021 nr 96

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Jõhvi Vallavolikogu 25. juuli 2019 määruses nr 56 "Alustava õpetaja ja tugispetsialisti toetuse andmise kord" tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 3 lisatakse lõige 11 järgmises sõnastuses:
“(11) Erandkorras ning juhul, kui toetust taotlev spetsialist asub tööle Jõhvi valla haridusasutuse ametikohale, mis omab suurt tähtsust haridusasutuse arengu tagamisel, võib toetus maksta ka taotlejale, kelle elukoht taotlemise ajal ei ole Jõhvi vald“.
  2) paragrahvi 4 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:
„(1) Taotlus esitatakse vallavalitsusele Jõhvi valla toetuste taotlemise ja menetlemise infosüsteemi SPOKU kaudu“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub üldises korras.

Aleksei Naumkin
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json