Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Riiklikku järelevalvet teostavate ja väärteomenetluses kohtuvälise menetleja õigustega ametikohad

Väljaandja:Lüganuse Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.05.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.05.2024, 9

Riiklikku järelevalvet teostavate ja väärteomenetluses kohtuvälise menetleja õigustega ametikohad

Vastu võetud 06.10.2023 nr 5
RT IV, 11.10.2023, 9
jõustumine 14.10.2023

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.05.2024RT IV, 28.05.2024, 831.05.2024

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 8 lõike 2, väärteomenetluse seadustiku § 9 punkti 2, § 10 lõigete 2 ja 3, Lüganuse valla põhimääruse § 27 lõike 6 alusel.

§ 1.   Riiklikku järelevalvet teostavate ja väärteomenetluses kohtuvälise menetleja õigustega ametikohad

  (1) Ametikohad, mida täitvatel ametnikel on pädevus Lüganuse Vallavalitsuse nimel õigusaktides sätestatud riikliku järelevalve teostamiseks ja väärteomenetluse läbiviimiseks, milles vallavalitsusel on kohtuvälise menetleja õigused, on:
  1) majanduse- ja keskkonnateenistuse juht;
  2) arengu- ja planeerimisteenistuse juht;
  3) ehitusspetsialist;
  4) keskkonnaspetsialist;
  5) teedespetsialist;
  6) maaspetsialist.
[RT IV, 28.05.2024, 8 - jõust. 31.05.2024]

  (2) Kohtuvälise menetleja tegevuse peale esitatud kaebuste lahendajaks on vallasekretär.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud isikutel on õigus Lüganuse Vallavalitsuse nimel töödelda väärteomenetluses kogutavaid isikuandmeid.

§ 2.   Pädevust tõendav tunnistus

  (1) Paragrahvis 1 nimetatud ametikohale teenistusse nimetatud ametnikule annab kohtuvälise menetleja pädevust tõendava tunnistuse Lüganuse Vallavalitsus.

  (2) Tunnistusele kantakse järgmised andmed:
  1) väljaandja nimetus ja tunnistuse number;
  2) ametniku ees- ja perekonnanimi ning ametikoht;
  3) tunnistust omava ametniku pädevuse aluseks oleva õigusakti nimetus, number ja kuupäev ning tekst „Käesolevat tunnistust omav ametnik on pädev Lüganuse Vallavalitsuse nimel osalema väärteomenetluses kohtuvälise menetlejana“;
  4) tunnistuse väljaandmise aeg, väljaandja esindaja nimi, ametikoht ja allkiri ning väljaandja pitsati jäljend.

  (3) Tunnistusi väljastab ja peab nende üle arvestust vallasekretär.

  (4) Teenistusest vabastamisel on ametnik kohustatud tunnistuse väljaandjale tagastama.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json