HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Sõmeru Põhikooli arengukava 2024-2030 kinnitamine

Sõmeru Põhikooli arengukava 2024-2030 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Rakvere Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:31.05.2024
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2030
  Avaldamismärge:RT IV, 28.05.2024, 11

  Sõmeru Põhikooli arengukava 2024-2030 kinnitamine

  Vastu võetud 15.05.2024 nr 8

  Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõike 2, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja Rakvere Vallavolikogu 31.05.2023 määruse nr 24 "Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise, menetlemise ja muutmise kord” § 6 lg 5 alusel.

  § 1.   Kinnitada Sõmeru Põhikooli arengukava 2024-2030 vastavalt määruse lisale.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Maido Nõlvak
  vallavanem

  Katri Koitver
  vallasekretär

  Lisa Sõmeru põhikooli arengukava

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json