SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse ja asenduskoduteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse ja asenduskoduteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord - sisukord
  Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2010
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2016
  Avaldamismärge:RT IV, 28.06.2013, 12

  Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse ja asenduskoduteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord

  Vastu võetud 23.08.2007 nr 28
  jõustumine 30.08.2007

  Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 126 lõike 1 ja lõike 4, § 155 lõike 1 ja lõike 5 ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 alusel.

  § 1.   Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejääki võib kasutada raske või sügava puudega laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ning arendamiseks, sealhulgas:

   
    1) raske või sügava puudega lastele koolivaheaja laagrite korraldamiseks;
    2) raske või sügava puudega lastele isikliku abistaja ja tugiisiku teenuse korraldamiseks;
    3) raske ja sügava puudega laste intervallhoolduse korraldamiseks;
    4) raske või sügava puudega laste perede nõustamise korraldamiseks;
    5) raske või sügava puudega lastele lapsehoiuteenuse osutajatele koolituse korraldamiseks;
    6) raske ja sügava puudega lastele osutatavate sotsiaalteenuste arendamiseks.

  § 2.   Riigieelarvest rahastatava asenduskoduteenuse rahaliste vahendite ülejääki võib kasutada laste ja peredega seotud sotsiaalteenuste, mille eesmärgiks on välistada lapse muutumine asenduskoduteenuse õigustatud subjektiks, osutamiseks ning arendamiseks, sealhulgas:

   
    1) lapsevanemate, eestkostjate ja hooldajate nõustamise korraldamiseks;
    2) laste tugigruppide moodustamiseks;
    3) laste arendustegevuseks;
    4) lastele ja peredele info- ja teabematerjali koostamiseks ja levitamiseks;
    5) lastele ja lastega peredele sotsiaalteenuste arendamiseks.

  § 3.   Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejääki võib kasutada alates eelarveaasta 1. märtsist. Eelarveaasta lõpuks kasutamata rahaliste vahendite ülejääk kantakse järgmise eelarveaasta linnaeelarvesse raske või sügava puudega laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ning arendamiseks.
  (Tvk m 25.02.2010 nr 14, jõustumine 01.03.2010).

  § 4.   Riigi rahastatava asenduskoduteenuse rahaliste vahendite ülejääki võib kasutada alates eelarveaasta 1. märtsist. Eelarveaasta lõpuks kasutamata rahaliste vahendite ülejääk kantakse järgmise eelarveaasta linnaeelarvesse laste ja peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ja arendamiseks.
  (Tvk m 25.02.2010 nr 14, jõustumine 01.03.2010)

  § 5.   Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse ja asenduskoduteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamist korraldab ja kasutamise üle peab arvestust Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet.

  § 6.   Määrus jõustub 30. augustil 2007.

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json