SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Tallinna linna eelarves ettenähtud vahenditest makstavate lapse perekonnas hooldamise toetuste piirmäärad

Tallinna linna eelarves ettenähtud vahenditest makstavate lapse perekonnas hooldamise toetuste piirmäärad - sisukord
  Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:18.03.2016
  Avaldamismärge:RT IV, 28.06.2013, 15

  Tallinna linna eelarves ettenähtud vahenditest makstavate lapse perekonnas hooldamise toetuste piirmäärad

  Vastu võetud 23.01.2008 nr 9
  jõustumine 28.01.2008

  Määrus kehtestatakse Sotsiaalhoolekande seaduse § 23 lõike 1 ja Tallinna Linnavolikogu 15. detsembri 2005 määruse nr 62 „Tallinna linna eelarvest lapse perekonnas hooldamiseks ettenähtud vahendite kasutamise kord" § 7 alusel.

  § 1.   Kinnitada lapse perekonnas hooldamise toetuste piirmäärad ühes kuus järgmiselt:

   
    1) alla 14-aastase lapse hooldamise toetus - 211 eurot;
    2) 14-aastase ja vanema lapse toetus - 243 eurot;
    3) raskesti kasvatatava lapse hooldamise toetus (makstakse lisaks lapse hooldamise toetusele) - 32 eurot.
  (Tlv m 06.10.2010 nr 74, jõustumine 01.01.2011)

  § 2.   [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  § 3.   Määrus jõustub 28. jaanuaril 2008.

  § 4.   Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2008.

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json