Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2015-2018

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.06.2015
Avaldamismärge:RT IV, 28.06.2014, 2

Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2015-2018

Vastu võetud 12.06.2014 nr 17

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 lg-te 1 ja 3 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 372 lg-te 3,4,6 ja 7 ning Tallinna Linnavolikogu 25. veebruari 2010 määruse nr 13 „Tallinna arengudokumentide menetlemise kord” § 19 lg-te 1 ja 2 alusel ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust.

§ 1.   Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2015-2018 kinnitamine

  Kinnitada Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2015-2018 vastavalt lisale.

§ 2.   Tallinna Linnavolikogu määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määrus nr 30 „Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2014-2017".

§ 3.   Tallinna eelarvestrateegia 2015-2018 avalikustamine

  Tallinna Linnakantseleil avaldada määrus seitsme tööpäeva jooksul selle vastuvõtmisest arvates Tallinna veebilehel.

Toomas Vitsut
Tallinna Linnavolikogu esimees

Lisa 1 Lisa - Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2015-2018

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json