Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Tallinna linna 2014. aasta esimene lisaeelarve

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
Avaldamismärge:RT IV, 28.06.2014, 16

Tallinna linna 2014. aasta esimene lisaeelarve

Vastu võetud 12.06.2014 nr 16

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lg 4, § 26 lg-te 1 ja 3 ning § 27 lg 1 alusel.

§ 1.   Tallinna linna 2014. aasta eelarve lisade muutmine

  Tallinna Linnavolikogu 19. detsembri 2013 määrusega nr 59 kinnitatud Tallinna linna 2014. aasta eelarve lisades tehakse järgmised muudatused:
  1) lisa 1 „Koondeelarve" muudetakse vastavalt lisale 1;
  2) lisa 2 „Tulude eelarve" muudetakse vastavalt lisale 2;
  3) lisa 3 „Kulude eelarve" muudetakse vastavalt lisale 3;
  4) lisa 4 „Investeerimistegevuse eelarve" muudetakse vastavalt lisale 4;
  5) lisa 5 „Finantseerimistegevuse eelarve" muudetakse vastavalt lisale 5;
  6) lisa 6 „Rahakäibe prognoos" asendatakse lisaga 6;
  7) lisa 7 „Eelarve kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse järgi" muudetakse vastavalt lisale 7.

§ 2.   Linnavalitsusele volituse andmine

  Lubada linnavalitsusel kasutada 2014. aasta investeeringute finantseerimiseks 2012. ja 2013. aastaks kavandatud, kuid välja võtmata eelarvelaenu vastavalt Tallinna Linnavolikogu 6. veebruari 2003 määrusega nr 10 kinnitatud „Tallinna linna laenude võtmise ja haldamise korras" kehtestatud tingimustele.

§ 3.   Lisaeelarve avalikustamine

  Linna finantsteenistusel avaldada Tallinna veebilehel Tallinna linna 2014. aasta esimene lisaeelarve seitsme tööpäeva jooksul pärast selle vastuvõtmist.

Toomas Vitsut
Tallinna Linnavolikogu esimees

Lisa   Tallinna linna 2014. aasta esimene lisaeelarve

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json