HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Vanemate poolt kaetava koolieelse lasteasutuse kulude osa suuruse kehtestamine

Vanemate poolt kaetava koolieelse lasteasutuse kulude osa suuruse kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Rakvere Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2015
  Avaldamismärge:RT IV, 28.06.2014, 36

  Vanemate poolt kaetava koolieelse lasteasutuse kulude osa suuruse kehtestamine

  Vastu võetud 25.06.2014 nr 17

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 1 punkti 2 ning lõike 3 ja 4 alusel.

  § 1.   Kehtestada Rakvere linna munitsipaallasteaedades vanemate poolt kaetava osa suuruseks ühes kuus:

   
    1) sõimerühmas 12% kehtivast Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast;
    2) lasteaiarühmas 7% kehtivast Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast;
    3) Rakvere Rohuaia Lasteaia lasteaiarühmas 15,34 eurot.

  § 2.   Määruse paragrahvis 1 kehtestatud vanemate poolt kaetava osa suuruse osas on vanem vabastatud lasteaiarühma osa tasumisest:

   
    1) 50% ulatuses, kui lasteaias on samaaegselt perekonnast kaks last;
    2) 80% ulatuses, kui lasteaias on samaaegselt perekonnast kolm või enam last.

  § 3.   Kehtetuks tunnistatakse Rakvere linnavolikogu 18. juuni 2002 a. määruse nr 25 „Munitsipaalharidusasutuste rahastamisel laste vanemate poolt kaetava osa tasumise kord“ (RT IV, 18.12.2013, 19) punkt 4.1. ja punkti 7 esimene lause.

  § 4.   . Määrus jõustub 01. septembril 2014. a.

  Marko Torm
  Linnavolikogu esimees

  /otsingu_soovitused.json