Teksti suurus:

Anija Vallavolikogu 26.09.2013 määruse nr 93 „Kehra Sotsiaalkeskuse põhimäärus“ muutmine

Väljaandja:Anija Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2016
Avaldamismärge:RT IV, 28.06.2016, 14

Anija Vallavolikogu 26.09.2013 määruse nr 93 „Kehra Sotsiaalkeskuse põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 17.06.2016 nr 88

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ja § 35 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Anija Vallavolikogu 26.09.2013 määrust nr 93 „Kehra Sotsiaalkeskuse põhimäärus“ ja tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 1 lõiget 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
“(4) Sotsiaalkeskus tegutseb aadressil F. R. Kreutzwaldi tn 7, Kehra linn, Harjumaa; Kehra noortekeskus tegutseb aadressil F. R. Kreutzwaldi tn 2, Kehra linn, Harjumaa; Alavere noortekeskus tegutseb aadressil Kose mnt 1, Alavere küla, Anija vald, Harjumaa ja sotsiaalmaja tegutseb aadressil Kose mnt 22, Kehra linn, Harjumaa.”
  2) paragrahvi 2 lõiget 2 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:
“5) sotsiaalmaja.”
  3) paragrahvi 3 lõiget 2 täiendatakse punktiga 13 järgmises sõnastuses:
“13) osutab sotsiaalmajas sotsiaaleluasemeteenust.”

§ 2.   Määruse rakendamine ja jõustumine

  (1) Määrust rakendatakse alates 1. septembrist 2016.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale avaldamist Riigi Teatajas.

Jaanus Kalev
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json