Kultuur ja sportKultuuriasutused

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Elva Huviala- ja Kultuurikeskus Sinilind ümberkorraldamine, Elva Huviala- ja Koolituskeskuse põhimääruse kinnitamine

Elva Huviala- ja Kultuurikeskus Sinilind ümberkorraldamine, Elva Huviala- ja Koolituskeskuse põhimääruse kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Elva Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2021
  Avaldamismärge:RT IV, 28.06.2016, 58

  Elva Huviala- ja Kultuurikeskus Sinilind ümberkorraldamine, Elva Huviala- ja Koolituskeskuse põhimääruse kinnitamine

  Vastu võetud 20.06.2016 nr 14

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, § 22 lõike 1 p 34, huvikooliseaduse § 7 ja Elva linna põhimääruse § 60 lõike 4 alusel

  § 1.   Nimetada Elva Linnavalitsuse hallatav asutus Elva Huviala- ja Kultuurikeskus Sinilind ümber Elva Huviala- ja Koolituskeskuseks.

  § 2.   Jätta välja Elva Linnavalitsuse hallatava asutuse põhitegevusest kultuurialane tegevus.

  § 3.   Määrata kultuurialane tegevus SA Elva Kultuur põhitegevusalaks.

  § 4.   Delegeerida hallatava asutuse ümberkorraldamisega seotud toimingute läbiviimine Elva Linnavalitsusele.

  § 5.   Kinnitada Elva Huviala- ja Koolituskeskuse põhimäärus vastavalt lisale.

  § 6.   Tunnistada kehtetuks Elva Linnavolikogu 30.01.2012 määrus nr 3 „Elva Huviala- ja Kultuurikeskus Sinilind põhimääruse kinnitamine“.

  § 7.   Määrus jõustub 01. juulist 2016.

  Meelis Karro
  Linnavolikogu esimees

  Lisa  Elva Huviala- ja Koolituskeskuse põhimäärus

  /otsingu_soovitused.json