Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Maa maksustamisega seotud ülesannete delegeerimine

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.06.2016, 71

Maa maksustamisega seotud ülesannete delegeerimine

Vastu võetud 21.06.2016 nr 22

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel.

§ 1.   Maa hindamise seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Viimsi Vallavalitsusele


Maa hindamise seaduse § 6 lõikes 1 sätestatud kohaliku omavalitsuse ülesanded delegeeritakse Viimsi Vallavalitsusele.

§ 2.   Maamaksuseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Viimsi Vallavalitsusele


Maamaksuseaduse § 1 lõikes 3, § 5 lõikes 3, § 5¹ lõigete 3¹ ja 3² ja § 12¹ sätestatud kohaliku omavalitsuse üksuse ülesanded delegeeritakse Viimsi Vallavalitsusele.

§ 3.   Ametikohtade määramine


Viimsi Vallavalitsusel on õigus määrata haldusmenetluse seaduse § 8 lõike 2 alusel ametikohad, mida täitvate ametnike ülesandeks on käesoleva määruse §-des 1 ja 2 nimetatud ülesannete täitmine.

§ 4.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

  (2) Käesoleva määruse § 2 jõustub alates 01. jaanuarist 2017.

Toomas Tõniste
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json