Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Rae valla 2016. aasta kolmas lisaeelarve

Rae valla 2016. aasta kolmas lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Rae Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
  Avaldamismärge:RT IV, 28.06.2016, 72

  Rae valla 2016. aasta kolmas lisaeelarve

  Vastu võetud 21.06.2016 nr 54

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26, Rae valla põhimääruse § 74 ning Rae Vallavalitsuse ettepaneku alusel,

  § 1.  Rae valla 2016. aasta kolmanda lisaeelarve kinnitamine

   (1) Suurendada 2016. aasta eelarve põhitegevuse tulusid 6 245 eurot.

   (2) Suurendada 2016. aasta eelarve põhitegevuse kulusid 8 450 eurot.

   (3) Suurendada 2016.aasta investeerimistegevuse tulusid 3 000 eurot.

   (4) Suurendada 2016. aasta eelarve investeerimistegevuse kulusid 4 795 eurot.

   (5) Vähendada 2016. aasta likviidseid varasid 4 000 eurot.

   (6) Punktides 1 – 5 loetletud eelarve muudatuste detailne sisu on esitatud käesoleva määruse lisas 1.

  § 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Agu Laius
  Rae vallavolikogu esimees

  Lisa 1 

  /otsingu_soovitused.json