Teksti suurus:

Pöide vallavolikogu 25.02.2016 määruse nr 3 „Pöide vallavalitsuse teenistujate ja hallatavate asutuste töötajate palgajuhend“ muutmine

Väljaandja:Pöide Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2017
Avaldamismärge:RT IV, 28.06.2017, 12

Pöide vallavolikogu 25.02.2016 määruse nr 3 „Pöide vallavalitsuse teenistujate ja hallatavate asutuste töötajate palgajuhend“ muutmine

Vastu võetud 13.06.2017 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36 ja avaliku teenistuse seaduse § 63 lõigete 1,2 alusel

§ 1.   Pöide vallavolikogu 25.02.2016 määrust nr 3 „Pöide vallavalitsuse teenistujate ja hallatavate asutuste töötajate palgajuhend“ muudetakse järgmiselt:

  1) paragrahvi 3 lõike 1 lisa 1 punktis 1.5 asendatakse arv „ 12 “ arvuga „ 11“;

  2) paragrahvi 3 lõike 1 lisa 1 punktis 2.4 asendatakse arv „ 11 “ arvuga „ 10 “;

  3) paragrahvi 3 lõike 1 lisa 1 punktis 2.5 asendatakse arv „ 12 “ arvuga „ 11 “;

  4) paragrahvi 3 lõike 1 lisa 1 punktis 3.1 asendatakse arv „ 12 “ arvuga „ 13 “;

  5) paragrahvi 3 lõike 1 lisa 1 punktis 3.2 asendatakse arv „ 10 “ arvuga „ 13 “;

  6) paragrahvi 3 lõike 1 lisa 1 punktis 3.3 asendatakse arv „ 7 “ arvuga „ 10 “;

  7) paragrahvi 3 lõike 2 lisa 2 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Määrust rakendatakse alates 1. septembrist 2017.

Marina Treima
volikogu esimees

Lisa Pöide vallavalitsuse teenistujatele ja hallatavate asutuste töötajate palgaastmetele vastavad palga/töötasu määrad

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json