Linna ja valla valitsemineValimised

Teksti suurus:

Valimisjaoskondade moodustamine

Väljaandja:Lihula Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:18.01.2019
Avaldamismärge:RT IV, 28.06.2017, 16

Valimisjaoskondade moodustamine

Vastu võetud 14.06.2017 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 11 lõike 3 ja § 22 lõike 2 alusel.

§ 1.  Valimisjaoskondade arv ja piirid

  Lääneranna valla volikogu valimisteks moodustatakse Hanila valla, Koonga valla, Lihula valla, Varbla valla haldusterritooriumil 1 valimisringkonnas 11 valimisjaoskonda, mille piirid esitatakse määruse lisas.

§ 2.  Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad

  Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad on järgmised:
1) valimisjaoskond nr 1 - Vatla mõis, Vatla küla, Hanila vald, Lääne maakond;
2) valimisjaoskond nr 2 - Keskuse tee 3, Kõmsi küla, Hanila vald, Lääne maakond;
3) valimisjaoskond nr 3 - Tööstuse tn 11, Virtsu alevik, Hanila vald, Lääne maakond;
4) valimisjaoskond nr 4 - Valla, Koonga küla, Koonga vald, Pärnu maakond;
5) valimisjaoskond nr 5 - Klubi/1, Lõpe küla, Koonga vald, Pärnu maakond;
6) valimisjaoskond nr 6 - Kaupluse, Oidrema küla, Koonga vald, Pärnu maakond;
7) valimisjaoskond nr 7 - Tallinna mnt 1a, Lihula linn, Lihula vald, Lääne maakond;
8) valimisjaoskond nr 8 - Kooli, Tuudi küla, Lihula vald, Lääne maakond;
9) valimisjaoskond nr 9 - Luha tee 1, Kirbla küla, Lihula vald, Lääne maakond;
10) valimisjaoskond nr 10 - Vallamaja, Varbla küla, Varbla vald, Pärnu maakond;
11) valimisjaoskond nr 11 - Paadrema külakeskus, Tõusi küla, Varbla vald, Pärnu maakond.

§ 3.  Eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda

  Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda korraldavad eelhääletamist:
1) valimisjaoskond nr 3;
2) valimisjaoskond nr 4;
3) valimisjaoskond nr 7;
4) valimisjaoskond nr 10.

§ 4.  Valimisjaoskonnad kohaliku omavalitsuse täpsusega rahvastikuregistris registreeritud valijatele

  Valimisjaoskonnad, kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud kohaliku omavalitsuse täpsusega, on:
1) valimisjaoskond nr 3 aadressil Tööstuse tn 11, Virtsu alevik, Hanila vald, Lääne maakond, kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistris on Hanila vald;
2) valimisjaoskond nr 4 aadressil Valla, Koonga küla, Koonga vald, Pärnu maakond, kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistris on Koonga vald;
3) valimisjaoskond nr 7 aadressil Tallinna mnt 1a, Lihula linn, Lihula vald, Lääne maakond, kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistris on Lihula vald;
4) valimisjaoskond nr 10 aadressil Vallamaja, Varbla küla, Varbla vald, Pärnu maakond, kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistris on Varbla vald.

§ 5.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Lihula Vallavalitsuse 27.08.2013.a määrus nr 3 „Valimisjaoskondade moodustamine" ja Lihula Vallavalitsuse 01.04.2014.a määrus nr 04 „Valimisjaoskonna moodustamine” tunnistatakse kehtetuks.

§ 6.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Varje Ojala-Toos
Vallavanem

Cariina Pähk
Vallasekretär

Lisa Valimisjaoskonnad ja nende piirid