Linna ja valla valitsemineValimised

Teksti suurus:

Valimisjaoskondade moodustamine

Väljaandja:Kiili Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.06.2017, 40

Valimisjaoskondade moodustamine

Vastu võetud 20.06.2017 nr 5

Määrus kehtestatakse Euroopa Parlamendi valimise seaduse § 13 lõike 2, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 22 lõike 2, rahvahääletuse seaduse § 17 lg 2 ja Riigikogu valimise seaduse § 19 lõike 2 alusel.

§ 1.   Valimisjaoskondade arv ja piirid

  Kiili vallas moodustatakse 1 valimisjaoskond, mille piirid esitatakse määruse lisas.

§ 2.   Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad

  Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad on järgmised:
  1) valimisjaoskond nr 1 -Nabala tee 2a, Kiili alev, Kiili vald, Harju maakond; Kooli tn 2, Kiili alev, Kiili vald, Harju maakond.

§ 3.   Eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda

  Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda korraldab eelhääletamist valimisjaoskond nr 1.

§ 4.   Valimisjaoskond Kiili valla täpsusega rahvastikuregistris registreeritud valijatele

  Valijad, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud Kiili valla täpsusega, saavad hääletada valimisjaoskonnas nr 1.

§ 5.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Kiili Vallavalitsuse 04.01.2011 aasta määrus nr 1 „Valimisjaoskonna moodustamine" tunnistatakse kehtetuks.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Aimur Liiva
Vallavanem

Tarko Tuisk
Vallasekretär

Lisa Valimisjaoskonnad ja nende piirid

/otsingu_soovitused.json