Teksti suurus:

Kohtla-Järve Linnavolikogu 27. mai 2015. a määruse nr 67 „Kohtla-Järve Linnavalitsuse põhimäärus“ muutmine

Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2017
Avaldamismärge:RT IV, 28.06.2017, 45

Kohtla-Järve Linnavolikogu 27. mai 2015. a määruse nr 67 „Kohtla-Järve Linnavalitsuse põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 21.06.2017 nr 151
jõustumine 01.07.2017

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ning haldusmenetluse seaduse § 64 lõike 1 ja § 68 lõike 2 alusel.

§ 1.   Kohtla-Järve Linnavolikogu 27. mai 2015. a määruse nr 67 "Kohtla-Järve Linnavalitsuse põhimäärus" muutmine

  Kohtla-Järve Linnavolikogu 27. mai 2015. a määruses nr 67 „Kohtla-Järve Linnavalitsuse põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvist 5 jäetakse välja sõna „välissuhtluse“;
  2) paragrahv 11 tunnistatakse kehtetuks;
  3) paragrahv 30 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „Sotsiaalteenistus on valitsuse teenistus, mille põhiülesandeks on riikliku ja piirkondliku haridus-, kultuuri-, spordi-, noorsootöö-, tervishoiu- ja sotsiaalpoliitika teostamine ja selle kavandamises osalemine ning välissuhtluse korraldamine.“;
  4) määrust täiendatakse paragrahviga 361 järgmises sõnastuses: „§ 361. Sotsiaalteenistuse ülesanded välissuhtluse valdkonnas Välissuhtluse valdkonna ülesanded on:
1)rahvusvahelise koostöö arengule kaasa aitamine;
2)kirjavahetuse korraldamine Kohtla-Järve linna välismaa partnerlinnade, rahvusvaheliste organisatsioonide ja struktuuridega;
3)Kohtla-Järve linna delegatsioonide välissõitude ning väliskülaliste vastuvõttude korraldamine;
4)rahvusvaheliste konverentside, seminaride ja muude välissuhtlemise alaste ürituste korraldamine, sealhulgas projektide raames“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2017. a.

Riina Ivanova
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json