HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Võsu Kooli arengukava kinnitamine

Võsu Kooli arengukava kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Haljala Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
  Avaldamismärge:RT IV, 28.06.2018, 8

  Võsu Kooli arengukava kinnitamine

  Vastu võetud 19.06.2018 nr 28

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 ning koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 alusel.

  § 1.  Kinnitada Võsu Kooli arengukava aastateks 2018-2022 vastavalt lisale 1.

  § 2.  Tunnistada kehtetuks Vihula Vallavolikogu 19.08.2015 määrus nr 33 „Võsu Kooli arengukava kinnitamine“.

  Vello Väinsalu
  Volikogu esimees

  Lisa 1 Võsu Kooli arengukava 2018-2022

  Lisa 2 Võsu Kooli lasteaiarühmade tegevuskava 2018-2021

  /otsingu_soovitused.json