ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine

Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Haljala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.03.2019
Avaldamismärge:RT IV, 28.06.2018, 9

Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine

Vastu võetud 19.06.2018 nr 29

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse §133 lg 6 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Käesolev määrusega kehtestatakse eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramiseks Haljala vallas.

  (2) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse:
  1) Vabariigi Valitsuse kinnitatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud norm, mis on 18 m² üldpinda iga pereliikme kohta ja lisaks 15 m² perekonna kohta;
  2) üksinda elavate pensionäride eluruumi normpinnaks on kuni 51 m²;
  3) eluruumi üldpind, kui tubade arv on võrdne selles eluruumis alaliselt elevate inimeste arvuga.

§ 2.   Eluruumi alaliste kulude piirmäärad

  (1) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alalised kulud järgmiste piirmäärade ulatuses:
  1) korteriüür kuni 4 eurot 1 m² kohta kuus;
  2) korterelamu haldamise kulu, sh remondiga seotud kulu kuni 0,5 eurot eluruumi 1 m² kohta kuus;
  3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kuni 1 eurot 1 m² kohta kuus;
  4) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kaugküttega eluruumi puhul kuni 3 eurot 1 m² kohta kuus ja kaugkütteta (ahi-, gaasi- ja elektriküttega) eluruumi puhul kuni 2,50 eurot 1 m² kohta kuus. Vajadusel kompenseeritakse küttekulu piirmäära ulatuses kuludokumendi esitamisele järgnevatel kuudel kuludokumendil näidatud summa;
  5) veevarustuse, reovee ärajuhtimise teenuste ja abonementtasu maksumus kuni 20 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning iga järgneva pereliikme kohta kuni 10 eurot kuus;
  6) tarbitud elektrienergia maksumus kuni 30 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning iga järgneva pereliikme kohta kuni 25 eurot kuus;
  7) tarbitud majapidamisgaasi maksumus kuni 20 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 6 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus. Balloonigaasi kasutamisel kompenseeritakse kulu vastavalt kehtestatud piirmäärale, vajadusel kuludokumendi esitamisele järgnevatel kuudel kuludokumendil näidatud summani;
  8) maamaksukulu, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind kuni 0,13 eurot 1 m² kohta kuus;
  9) hoone kindlustuse kulud kuni 0,20 eurot 1 m² kohta kuus;
  10) olmejäätmete veotasu kuni 4 eurot ühe elaniku kohta kuus.

  (2) Eluruumi alaliste kulude arvestamine toimub teenuse osutaja või kauba müüja poolt väljastatud arvete ja maksekviitungite alusel.

  (3) Eluruumi alaliste kulude tasumisel varem tekkinud võlgnevust ei arvata toimetulekutoetuse määramisel jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluruumi alaliste kulude hulka ja see ei kuulu katmisele toimetulekutoetuse vahenditest.

§ 3.   Määruse rakendamine

  (1) Tunnistatakse kehtetuks:
  1) Vihula Vallavolikogu 11.11.2010 määrus nr 21 „Eluruumide alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuste määramisel“;
  2) Haljala Vallavolikogu 19.05.2015 määrus nr 32 „Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine“.

  (2) Määrus jõustub 1. juulil 2018. a.

Vello Väinsalu
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json