Rahandus ja eelarveMaksud

Transport ja liiklusSadamad

Teksti suurus:

Saaremaa valla püsiasustusega väikesaarte laevaliinide piletihindade kehtestamine

Väljaandja:Saaremaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.04.2019
Avaldamismärge:RT IV, 28.06.2018, 11

Saaremaa valla püsiasustusega väikesaarte laevaliinide piletihindade kehtestamine

Vastu võetud 21.06.2018 nr 31

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, ühistranspordiseaduse § 13 lõike 1 punkti 8, § 31 lõike 2 punkti 4 ning lõike 3 punkti 3 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala


Käesolev määrus reguleerib Saaremaa valla poolt korraldatavate püsiasustusega väikesaartega ühenduste sõidupiletihinnad ning sõidusoodustused ja -tingimused.

§ 2.   Sõidupiletihinnad

  (1) Väikelaeval "Vilsandi" Papissaare-Vilsandi-Papissaare laevaliinil kehtestatakse sõidupiletihinnad alljärgnevalt:
  1) ühe suuna täispilet 2,5 eurot;
  2) ühe suuna sooduspilet 1,25 eurot;
  3) ühe suuna pilet jalgratta ja mopeedi veoks 1 eurot;
  4) ühe suuna kaubaveo pilet kaalu alusel 6 eurot/ tonn, püsielanikele 3 eurot/tonn;
  5) ühe suuna kaubaveo pilet mahu alusel 3 eurot/ m³, püsielanikele 1,5 eurot/m3;
  6) ühe suuna tellimusreis 55 eurot.

  (2) Parvlaeval "Abro" Roomassaare-Abruka-Roomassaare laevaliinil kehtestatakse sõidupiletihinnad alljärgnevalt:
  1) ühe suuna täispilet 4 eurot;
  2) ühe suuna sooduspilet 2 eurot;
  3) ühe suuna pilet jalgratta ja mopeedi veoks 2 eurot, püsielanikele 1 eurot;
  4) ühe suuna pilet auto veoks (täismassiga kuni 3,5 tonni) 40 eurot, püsielanikele 20 eurot;
  5) ühe suuna pilet haagise veoks (täismassiga kuni 3,5 tonni) 20 eurot, püsielanikele 10 eurot;
  6) ühe suuna pilet ATV ja mootorratta veoks 5 eurot, püsielanikele 2,5 eurot;
  7) ühe suuna kaubaveo pilet kaalu alusel 6 eurot/tonn, püsielanikele 3 eurot/tonn;
  8) ühe suuna kaubaveo pilet mahu alusel 3 eurot/m3, püsielanikele 1,5 eurot/m3;
  9) ühe suuna tellimusreis parvlaevaga „Abro“ 150 eurot;
  10) ühe suuna graafikuvälisel ajal tellitud tellimusreis parvlaevaga „Abro“ 300 eurot/tunnis;
  11) ühe suuna tellimusreis paadiga SMA-314 75 eurot;
  12) ühe suuna graafikuvälisel ajal tellitud tellimusreis paadiga SMA-314 150 eurot/tunnis.

§ 3.   Kaubavedu

  (1) Kaubavedu on materjalide ja seadmete ülevedu.

  (2) Kaubaveo hinnad kehtivad liinireisil.

  (3) Ülesõidul eelistatakse reisijaid.

  (4) Materjali ja seadmete üleveoks lisareise ei tehta.

  (5) Materjali ja seadmete reisid tasustatakse tellimusreisi hinnaga.

  (6) Materjali ja seadmete vedu ei tohi kitsendada või häirida reisijate ülevedu.

§ 4.   Sõidusoodustused ja -tingimused

  (1) Tasuta sõidu õigus on:
  1) lapsel, kes ei ole käimasoleva õppeaasta 1. oktoobriks saanud seitsmeaastaseks;
  2) lapsel, kelle koolikohustuse täitmise alustamine on edasi lükatud;
  3) puudega kuni 16-aastasel isikul;
  4) sügava puudega 16-aastasel ja vanemal isikul;
  5) raske nägemispuudega isikul;
  6) sügava või raske nägemispuudega isiku saatjal;
  7) puudega isikut saatval juht- või abikoeral;
  8) Saaremaa Vallavalitsuse teenistujatel teenistusülesannete täitmisel;
  9) otsinguvabatahtlikel kadunud inimese otsimisülesannete täitmisel.

  (2) Sooduspiletiga sõidu õigus on:
  1) sügava puudega isiku saatjal ja puudega lapse saatjal;
  2) Eesti Vabariigi pensionäril;
  3) päevases õppevormis õppival üldharidus- ja kutsekooli õpilasel ning statsionaarses õppevormis õppival üliõpilasel;
  4) Roomassaare-Abruka-Roomassaare laevaliinil isikul, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Abruka küla ja Papissaare-Vilsandi-Papissaare laevaliinil isikul, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Vilsandi küla.

  (3) Sooduspiletiga sõidu õigust tõendatakse:
  1) isikut tõendava dokumendiga;
  2) õpilaspileti või üliõpilaspiletiga;
  3) koolivälise nõustamismeeskonna tõendiga selle kohta, et põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel on antud soovitus lapse koolikohustuse täitmise alustamine edasi lükata;
  4) puuet tõendava dokumendiga;
  5) muu dokumendi, elektroonilise vahendi või asjaoluga, mis võimaldab järeldada sõidusoodustuse olemasolu.

§ 5.   Rakendussätted


Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tiiu Aro
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json