HaridusHuviharidus

HaridusKool

Teksti suurus:

Räpina Muusikakooli õppetasu kehtestamine

Väljaandja:Räpina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.06.2019, 22

Räpina Muusikakooli õppetasu kehtestamine

Vastu võetud 19.06.2019 nr 12
, rakendatakse alates 1.09.2019

Määrus kehtestatakse huvikooli seaduse § 21 lõike 3 ning Räpina Vallavolikogu 19.06.2019 määruse nr 15 "Räpina Muusikakooli põhimäärus" § 13 lõike 2 alusel.

§ 1.  Õppetasu suurus

  Kehtestada Räpina Muusikakooli õppetasu suurus ühe õppuri kohta järgmiselt:
 1) eelkooli rühmatund 10 eurot kuus;
 2) eelkooli individuaaltund (0,5 akadeemilist tundi nädalas) 10 eurot kuus;
 3) põhiõpe 20 eurot kuus;
 4) üldkultuuriline õpe 20 eurot kuus;
 5) lisa-aasta 16 eurot kuus;
 6) vabaõpe 12 eurot kuus;
 7) täiskasvanuõpe õppurile, kes on 18–26-aastane (kaasa arvatud) 6 eurot tund;
 8) täiskasvanuõpe õppurile, kes on vanem kui 26-aastane 9 eurot tund.

§ 2.  Õppetasu maksmise kord

  Õppetasu makstakse õppeperioodi vältel, sealhulgas:
 1) eelkooli rühmatundide ja individuaaltundide eest perioodil oktoober kuni aprill (7 kuud), õppuri ja lapsevanema soovi korral on õppuril võimalus osaleda eelkooli individuaaltundides ka maikuus;
 2) põhikoolis, üldkultuurilises õppes, lisa-aastal ja vabaõppes perioodil september kuni mai (9 kuud);
 3) täiskasvanuõppes perioodil oktoober kuni mai iga kuu 20. kuupäevaks esitatud arve alusel.

§ 3.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Räpina Vallavolikogu 26.08.2015 määruse nr 9 „Räpina Muusikakooli õppetasu kehtestamine“.

 (2) Määrust rakendatakse alates 1. septembrist 2019.

Teet Helm
volikogu esimees