Teksti suurus:

Pärnu linna 2019. aasta esimene lisaeelarve

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2019
Avaldamismärge:RT IV, 28.06.2019, 30

Pärnu linna 2019. aasta esimene lisaeelarve

Vastu võetud 20.06.2019 nr 22

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, § 38 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 alusel.

§ 1.   Võtta vastu Pärnu linna 2019. aasta esimene lisaeelarve ja muuta Pärnu Linnavolikogu 10. jaanuari 2019 määruse nr 1 „Pärnu linna 2019. aasta eelarve“ § 1 lõike 1 punkte 1-5 järgmiselt:
1) koondeelarve lisa 1 kehtestatakse uues redaktsioonis (lisa 1);
2) põhitegevuse tulude eelarve lisa 2 kehtestatakse uues redaktsioonis (lisa 2);
3) põhitegevuse kulude eelarve lisa 3 kehtestatakse uues redaktsioonis (lisa 3);
4) investeerimistegevuse eelarve lisa 4 kehtestatakse uues redaktsioonis (lisa 4);
5) finantseerimistegevuse eelarve lisa 5 kehtestatakse uues redaktsioonis (lisa 5).

§ 2.   Täiendada Pärnu Linnavolikogu 10. jaanuari 2019 määruse nr 1 „Pärnu linna 2019. aasta eelarve“ § 2 punktiga 6 järgmises sõnastuses:
„6) võtta laenu 120 000 eurot spordi- ja terviseradade arendamise (Reiu-Raeküla terviserada) sildfinantseerimiseks, tagastamise lõpptähtaeg 31.12.2022.“

§ 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Andres Metsoja
volikogu esimees

Lisa 1 Koondeelarve

Lisa 2 Põhitegevuse tulud

Lisa 3 Põhitegevuse kulud

Lisa 4 Investeerimistegevus

Lisa 5 Finantseerimistegevus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json