HaridusHuviharidus

HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Munitsipaalhuvikoolide põhimääruste kinnitamine

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.06.2019, 39

Munitsipaalhuvikoolide põhimääruste kinnitamine

Vastu võetud 20.03.2008 nr 9
jõustumine 01.04.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.06.2015RT IV, 30.06.2015, 1803.07.2015
19.11.2015RT IV, 27.11.2015, 2330.11.2015
06.09.2018RT IV, 13.09.2018, 2016.09.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.09.2018.
20.06.2019RT IV, 28.06.2019, 2701.07.2019

Määrus kehtestatakse huvikooli seaduse § 7 lõike 2 ja Pärnu Linnavolikogu 16. veebruari 2006 määrusega nr 2 kinnitatud “Pärnu linna põhimääruse” § 53 lõike 2 alusel.

§ 1.  Munitsipaalhuvikoolide nime muutmine

 (1) Nimetada Pärnu Noorte Loodusmaja ümber Pärnu Loodusmajaks.

 (2) Nimetada Pärnu Noorte Tehnikamaja ümber Pärnu Tehnika- ja Tööõpetusmajaks.

§ 2.  Munitsipaalhuvikoolide põhimääruste kinnitamine

  Kinnitada munitsipaalhuvikoolide põhimäärused järgmiselt:
 1) [kehtetu - RT IV, 28.06.2019, 27 - jõust. 01.07.2019]
 2) Pärnu Kunstikooli põhimäärus (lisa 2);
 3) Pärnu Spordikooli põhimäärus (lisa 3);
[RT IV, 27.11.2015, 23 - jõust. 30.11.2015]
 4) Pärnu Kunstide Maja põhimäärus (lisa 4).
 5) [kehtetu - jõust. 01.09.2010]
 6) [kehtetu - jõust. 01.09.2010]

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. aprillil 2008.

Lisa 1
[Kehtetu - RT IV, 28.06.2019, 27 - jõust. 01.07.2019]

Lisa 2 Pärnu Kunstikooli põhimäärus
[Kehtetu - RT IV, 13.09.2018, 20 - jõust. 16.09.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.09.2018.]

Lisa 3 Pärnu Spordikooli põhimäärus
[RT IV, 27.11.2015, 23 - jõust. 30.11.2015]

Lisa 4 Pärnu Kunstide Maja põhimäärus

/otsingu_soovitused.json