Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Elva valla haridusvaldkonna tunnustusavalduste statuut

Väljaandja:Elva Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.06.2019, 44

Elva valla haridusvaldkonna tunnustusavalduste statuut

Vastu võetud 08.06.2018 nr 4
RT IV, 12.06.2018, 98
jõustumine 15.06.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.06.2019RT IV, 28.06.2019, 1801.07.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Elva valla tunnustusavalduste korra § 7 lg 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Käesolev statuut sätestab Elva valla haridusvaldkonna tunnustuste omistamiste põhimõtted ja väljaandmise korraldamise.

§ 2.   Tunnustus Elva 100 Noort Tegijat

  (1) Elva 100 Noort Tegijat on loodud eesmärgiga tunnustada silmapaistvaid, aktiivseid ja uuendusmeelseid Elva vallas asuvate koolide õpilasi, kes panustavad oma tegevusega nii iseenda, kooli kui ka kogukonna arengusse.

  (2) Elva 100 Noort Tegijat laureaadid esitavad koolide direktorid Elva Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsusele) hiljemalt jooksva õppeaasta 20. maiks.

  (3) Elva 100 Noort Tegijat laureaadid jaotuvad koolide vahel proportsionaalselt õpilaste arvuga.

  (4) Elva 100 Noort Tegijat tunnustuse üleandmiseks korraldab vallavalitsus juunikuus piduliku tunnustusürituse.

  (5) Elva 100 Noort Tegijat tunnustuse saajale antakse üle meene ja tänukiri. Tunnustuse saajad kantakse Elva valla auraamatusse.

§ 3.   Tunnustus gümnaasiumi kuld- ja hõbemedaliga lõpetajatele

  (1) Gümnaasiumi kuld- ja hõbemedaliga lõpetajate tunnustamise eesmärk on esile tõsta suurepäraste õpitulemustega õppureid.

  (2) Tunnustuse laureaadiks on gümnaasiumi kuld- ja hõbemedaliga lõpetaja
  1) kes lõpetab gümnaasiumi medaliga Elva valla koolis;
  2) kes lõpetab gümnaasiumi medaliga mujal Eestis koolis, kui ta on Eesti rahvastikuregistris registreeritud Elva valla elanik.

  (3) Tunnustuse üleandmiseks korraldab vallavalitsus käesoleva õppeaasta juunikuus piduliku tunnustusürituse.

  (4) Gümnaasiumi kuld- ja hõbemedaliga lõpetajale antakse üle meene ja tänukiri. Gümnaasiumi kuld- ja hõbemedaliga lõpetajad kantakse Elva valla auraamatusse.

  (5) Tunnustuse laureaadile, kes on registreeritud Elva valla elanik, antakse rahaline preemia:
  1) 200 eurot, kui õpilane lõpetab hõbemedaliga;
  2) 300 eurot, kui õpilane lõpetab kuldmedaliga.

§ 4.   Tunnustus kutsemeistrivõistluse Noor Meister tiitli laureaatidele

  (1) Kutsemeistrivõistluse Noor Meister tiitli laureaatide tunnustus on loodud eesmärgiga tunnustada Elva vallas elavaid edukaid kutseõppureid.

  (2) Tunnustuse laureaadiks on kutseõppeasutuse nimekirjas olev õpilane, kelle elukohaks on Eesti rahvastikuregistris Elva vald ning, kes on saavutanud kutsemeistrivõistlusel Noor Meister esimese koha.

  (3) Laureaatide nimed selguvad Noore Meistri tiitli võistluste ametlikult veebilehelt.

  (4) Kutsemeistrivõistluse Noor Meister tiitli laureaatide tunnustuse üleandmiseks korraldab vallavalitsus käesoleva õppeaasta juunikuus piduliku tunnustusürituse.

  (5) Tunnustuse saajale antakse üle tänukiri ja meene. Noore Meistri tiitli laureaat kantakse Elva valla auraamatusse.

  (6) Tunnustuse laureaadile antakse üle rahaline preemia 200 eurot.

§ 5.   Tunnustus vabariiklikel olümpiaadidel edukalt esinenud õpilastele

  (1) Vabariiklikel olümpiaadidel edukalt esinenud õpilaste tunnustus on loodud eesmärgiga tunnustada Elva valla koole Vabariiklikul tasemel esindanud õpilasi.

  (2) Tunnustuse laureaadiks on Elva valla kooli õpilane, kes on osalenud vabariiklikul olümpiaadil ja saavutanud 1.-3. koha.

  (3) Vabariiklikel olümpiaadidel edukalt esinenud õpilaste laureaadid esitavad koolide direktorid vallavalitsusele hiljemalt jooksva õppeaasta 20. maiks arvestatuna Elva 100 Noore Tegija hulka.

  (4) Vabariiklikel olümpiaadidel edukalt esinenud õpilaste tunnustuse üleandmiseks korraldab vallavalitsus juunikuus piduliku tunnustusürituse.

  (5) Vabariiklikel olümpiaadidel edukalt esinenud õpilaste tunnustuse saajale antakse üle tänukiri ja meene. Vabariiklikel olümpiaadidel edukalt esinenud õpilased kantakse Elva valla auraamatusse.

§ 6.   Tunnustus Õpilaste aasta haridustegu

  (1) Õpilaste aasta haridustegu tunnustus on loodud eesmärgiga esile tõsta Elva valla kooliõpilaste omaalgatuslikku haridusalast projekti või sündmust.

  (2) Õpilaste aasta haridustegu on käesoleva statuudi mõistes tunnustus, millega on panustatud kooli maine tõstmisse, kaasatud ja innustatud teisi õpilasi ning toetatud õpilaste loovust ja ettevõtlikkust.

  (3) Õpilaste aasta haridustegu tunnustuse saamiseks peavad õpilased õppima Elva valla koolis.

  (4) Õpilaste aasta haridustegu tunnustuse kandidaate saab esitada igaüks hiljemalt jooksva õppeaasta 20. maiks.

  (5) Õpilaste aasta haridustegu tunnustuse laureaadi otsustab vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon.

  (6) Õpilaste aasta haridustegu tunnustuse üleandmiseks korraldab vallavalitsus juunikuus piduliku tunnustusürituse.

  (7) Õpilaste aasta haridustegu tunnustuse saajale või saajatele antakse üle meene ja tänukiri. Õpilaste aasta haridustegu tunnustuse saaja või saajad kantakse Elva valla auraamatusse.

§ 7.   Aunimetus Aasta hariduse tegu

  (1) Aasta hariduse tegu aunimetus on loodud eesmärgiga tunnustada Elva valla koolieelseid lasteasutusi, üldhariduskoole ja huvikoole ettevõtmise või muu tegevuse eest, millega on märkimisväärselt panustatud õppimise ja õpetamise arendamisse.

  (2) Aasta hariduse tegu aunimetus antakse üle Elva valla haridusasutusele, isikule või kollektiivile, kes on kaasa aidanud haridusvaldkonna üldisele arengule, tegu on parandanud, uuendanud ja väärtustanud haridussüsteemi ning toonud haridusasutusele tuntust ja kujundanud positiivset mainet.

  (3) Aasta hariduse tegu aunimetuse kandidaate saab esitada igaüks alates 1. maist kuni 20. septembrini Elva valla veebilehel oleval e-vormil.

  (4) Aasta hariduse tegu laureaadi otsustab vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon.

  (5) Aasta hariduse tegu aunimetus antakse üle oktoobrikuus vallavalitsuse poolt korraldataval tänuüritusel.

  (6) Aasta hariduse tegu aunimetuse saajale või saajatele antakse üle meene ja tänukiri. Aasta hariduse tegu aunimetuse saaja või saajad kantakse Elva valla auraamatusse.

§ 8.   Aunimetus Aasta hariduse sõber

  (1) Aasta hariduse sõber aunimetus on loodud eesmärgiga tunnustada üksikisikut või organisatsiooni, kes on oma tegevusega toetanud õppeasutusi õppe kaasajastamisel, edendanud kooli ja kogukonna dialoogi või väärtustanud haridust.

  (2) Aasta hariduse sõber aunimetuse saab üksikisik või organisatsioon, kes on oma tegevusega arendanud ja toetanud õppeasutuste koostööd kogukonna, ettevõtete ja organisatsioonidega, toetanud õppijaid mitmekülgse, innovaatilise ja arendava õppetöö või praktika korraldamisel ja läbiviimisel, toetanud õppeasutusi õppe arendamisel ja kaasajastamisel, teinud tulemuslikku tööd hariduse väärtustamisel ühiskonnas.

  (3) Aasta hariduse sõber aunimetuse kandidaate saab esitada igaüks alates 1. maist kuni 20. septembrini Elva valla veebilehel oleval e-vormil.

  (4) Aasta hariduse sõber laureaadi otsustab vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon.

  (5) Aasta hariduse sõber aunimetus antakse üle oktoobrikuus vallavalitsuse poolt korraldataval tänuüritusel.

  (6) Aasta hariduse sõber aunimetuse saajale antakse üle meene ja tänukiri. Aasta hariduse sõber aunimetuse saaja kantakse Elva valla auraamatusse.

§ 9.   Aunimetus Aasta noorõpetaja

  (1) Aasta noorõpetaja aunimetus on loodud eesmärgiga tunnustada õpetajat, kes on noor, inspireeriv ja uuendusmeelne ning on töötanud Elva vallas õpetajana kuni kolm aastat.

  (2) Aasta noorõpetaja aunimetuse kandidaate saab esitada igaüks alates 1. maist kuni 20. septembrini Elva valla veebilehel oleval e-vormil.

  (3) Aasta noorõpetaja laureaadi otsustab vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon.

  (4) Aasta noorõpetaja aunimetus antakse üle oktoobrikuus vallavalitsuse poolt korraldataval tänuüritusel.

  (5) Aasta noorõpetaja aunimetuse saajale antakse üle meene ja tänukiri. Aasta noorõpetaja aunimetuse saaja kantakse Elva valla auraamatusse.

§ 10.   Aunimetus Aasta kooliõpetaja

  (1) Aasta kooliõpetaja aunimetus on loodud eesmärgiga tunnustada õpetajat, kes on silmapaistvalt kaasa aidanud õpilaste individuaalsele ja sotsiaalsele arengule.

  (2) Aasta kooliõpetaja aunimetuse kandidaate saab esitada igaüks alates 1. maist kuni 20. septembrini Elva valla veebilehel oleval e-vormil.

  (3) Aasta kooliõpetaja laureaadi otsustab vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon.

  (4) Aasta kooliõpetaja aunimetus antakse üle oktoobrikuus vallavalitsuse poolt korraldataval tänuüritusel.

  (5) Aasta kooliõpetaja aunimetuse saajale antakse üle meene ja tänukiri. Aasta kooliõpetaja aunimetuse saaja kantakse Elva valla auraamatusse.

§ 11.   Aunimetus Aasta klassijuhataja

  (1) Aasta klassijuhataja aunimetus on loodud eesmärgiga tunnustada õpetajat, kes on silmapaistvalt kaasa aidanud oma klassi õpilaste individuaalsele, sotsiaalsele arengule ja ühtsustunde loomisele.

  (2) Aasta klassijuhataja aunimetuse kandidaate saab esitada igaüks alates 1. maist kuni 20. septembrini Elva valla veebilehel oleval e-vormil.

  (3) Aasta klassijuhataja laureaadi otsustab vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon.

  (4) Aasta klassijuhataja aunimetus antakse üle oktoobrikuus vallavalitsuse poolt korraldataval tänuüritusel.

  (5) Aasta klassijuhataja aunimetuse saajale antakse üle meene ja tänukiri. Aasta klassijuhataja aunimetuse saaja kantakse Elva valla auraamatusse.

§ 12.   Aunimetus Aasta lasteaiaõpetaja

  (1) Aasta lasteaiaõpetaja aunimetus on loodud eesmärgiga tunnustada õpetajat, kes on silmapaistvalt kaasa aidanud laste arengule.

  (2) Aasta lasteaiaõpetaja aunimetuse kandidaate saab esitada igaüks alates 1. maist kuni 20. septembrini Elva valla veebilehel oleval e-vormil.

  (3) Aasta lasteaiaõpetaja laureaadi otsustab vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon.

  (4) Aasta lasteaiaõpetaja aunimetus antakse üle oktoobrikuus vallavalitsuse poolt korraldataval tänuüritusel.

  (5) Aasta lasteaiaõpetaja aunimetuse saajale antakse üle meene ja tänukiri. Aasta lasteaiaõpetaja aunimetuse saaja kantakse Elva valla auraamatusse.

§ 13.   Aunimetus Aasta huvihariduse õpetaja

  (1) Aasta huvihariduse õpetaja aunimetus on loodud eesmärgiga tunnustada õpetajat või huviringi juhendajat, kes on loonud eeldusi noore mitmekülgseks arenguks ja toetanud seeläbi noore kujunemist hästi toimetulevaks ühiskonnaliikmeks.

  (2) Aasta huvihariduse õpetaja aunimetuse kandidaate saab esitada igaüks alates 1. maist kuni 20. septembrini Elva valla veebilehel oleval e-vormil.

  (3) Aasta huvihariduse õpetaja laureaadi otsustab vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon.

  (4) Aasta huvihariduse õpetaja aunimetus antakse üle oktoobrikuus vallavalitsuse poolt korraldataval tänuüritusel.

  (5) Aasta huvihariduse õpetaja aunimetuse saajale antakse üle meene ja tänukiri. Aasta huvihariduse õpetaja aunimetuse saaja kantakse Elva valla auraamatusse.

§ 131.   Aunimetus Aasta tugispetsialist
[RT IV, 28.06.2019, 18 - jõust. 01.07.2019]

  (1) Aunimetus Aasta tugispetsialist on loodud eesmärgiga tunnustada logopeedi, sotsiaalpedagoogi, psühholoogi või eripedagoogi, kes on aidanud kaasa lapse või noore individuaalsele ning sotsiaalsele arengule või on kujundanud organisatsioonisisest koostööd.

  (2) Aasta tugispetsialisti aunimetuse kandidaate saab esitada igaüks alates 1. maist kuni 20. septembrini Elva valla veebilehel oleval e-vormil.

  (3) Aasta tugispetsialisti laureaadi otsustab vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon.

  (4) Aasta tugispetsialisti aunimetus antakse üle oktoobrikuus vallavalitsuse poolt korraldataval tänuüritusel. 

  (5) Aasta tugispetsialisti aunimetuse saajale antakse üle meene ja tänukiri. Aasta tugispetsialisti aunimetuse saaja kantakse Elva valla auraamatusse.
[RT IV, 28.06.2019, 18 - jõust. 01.07.2019]

§ 132.   Aunimetus Aasta taustajõud
[RT IV, 28.06.2019, 18 - jõust. 01.07.2019]

  (1) Aasta taustajõud on loodud eesmärgiga tunnustada abiõpetajat, õpetaja abi, tugiisikut või teist haridusasutuses töötajat, kes on toetanud lapsesõbraliku õppe- ja kasvukeskkonna loomist.

  (2) Aasta taustajõud aunimetuse kandidaate saab esitada igaüks alates 1. maist kuni 20. septembrini Elva valla veebilehel oleval e-vormil. 

  (3) Aasta taustajõud laureaadi otsustab vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon. 

  (4) Aasta taustajõud aunimetus antakse üle oktoobrikuus vallavalitsuse poolt korraldataval tänuüritusel. 

  (5) Aasta taustajõud aunimetuse saajale antakse üle meene ja tänukiri. Aasta taustajõud aunimetuse saaja kantakse Elva valla auraamatusse.
[RT IV, 28.06.2019, 18 - jõust. 01.07.2019]

§ 14.   Rakendussätted

  (1) 2018. aastal saab esitada §-des 7-12 aunimetuste kandidaate alates 1. juulist Elva valla veebilehel oleval e-vormil.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json