Teksti suurus:

Kambja Vallavolikogu 19.12.2017 määruse nr 7 „Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord” muutmine

Väljaandja:Kambja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2019
Avaldamismärge:RT IV, 28.06.2019, 49

Kambja Vallavolikogu 19.12.2017 määruse nr 7 „Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord” muutmine

Vastu võetud 25.06.2019 nr 59

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lg 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 alusel.

§ 1.   Kambja Vallavolikogu 19.12.2017. a määruse nr 7 „Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord“ § 171 lõige 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Toetust määratakse terve kalendrikuu eest eeldusel, et on täidetud käesolevas määruses toetuse maksmiseks sätestatud tingimused. Väljamaksed toimuvad iga kalendrikuu 20 päeva jooksul eelmise kuu eest. Juunis ja juulis esitatud taotluste kohta teeb taotlust menetlev ametnik otsused 20. septembriks.“.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Heiki Sarapuu
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json