ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel

Väljaandja:Kuusalu Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.06.2019, 91

Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel

Vastu võetud 20.06.2019 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 2, sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõike 6, Vabariigi Valitsuse 26.01.1999 määruse nr 38 „Eluruumi sotsiaalselt põhjendatud norm ja selle rakendamise erisused“ ning Kuusalu Vallavolikogu 25.03.2015 otsuse nr 9 „Seadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamise otsustusõiguse delegeerimine Kuusalu Vallavalitsusele“ alusel.

§ 1.   Eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normpind

  (1) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse aluseks taotleja ja tema perekonna kasutuses oleva eluruumi tegelikud kulud sotsiaalselt põhjendatud normpinna ulatuses, kuid mitte üle vallavalitsuse poolt käesolevas määruses kehtestatud piirmäärade.

  (2) Eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normiks loetakse 18 m² üldpinda perekonna iga liikme ja lisaks 15 m² perekonna kohta. Kui eluruumi tubade arv on võrdne selles eluruumis alaliselt elavate inimeste arvuga, võetakse normpinnana arvesse üldpind. Eluruumis üksinda elavatele pensionäridele võib toimetulekutoetuse määramisel arvestada normpinnaks kuni 51 m².

§ 2.   Eluasemekulude hüvitamise piirmäärade kehtestamine

  (1) Korteriüür – kuni 5 eurot 1 m² kohta kuus.

  (2) Korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu – kuni 4 eurot 1 m² kohta kuus.

  (3) Korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse – kuni 2 eurot 1 m² kohta kuus.

  (4) Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse maksumus – kuni 20 eurot pereliikme kohta kuus.

  (5) Soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus – kuni 20 eurot pereliikme kohta kuus.

  (6) Kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus – kuni 4 eurot 1 m² kohta kuus.

  (7) Elektrienergia tarbimisega seotud kulu – kuni 40 eurot ühele pereliikmele ja 15 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus.

  (8) Majapidamisgaasi maksumus – kuni 7 eurot ühele pereliikmele ja 5 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus.

  (9) Maamaksukulu – arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind.

  (10) Hoonekindlustuse kulu – kuni 0,25 eurot 1 m² kohta kuus.

  (11) Olmejäätmete veotasu – kuni 6 eurot ühele pereliikmele ja kuni 4 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus.

  (12) Toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetavaid eluasemekulusid tõendavateks dokumentideks on majavaldajate, majahaldajate, majaomanike või teenuse pakkujate poolt esitatud nõuetekohased arved.

  (13) Juhul, kui kuludokumendil kajastub taotlusele järgneva perioodi eluasemekulu (küte, majapidamisgaas, hoonekindlustus vms), kompenseeritakse see kuludokumendi esitamisele järgnevatel kuudel vastavalt kehtestatud piirmäärale kuludokumendil näidatud summa kompenseerimiseni või kuni uue kuludokumendi esitamiseni.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse alates 01. juulist 2019.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Urmas Kirtsi
Vallavanem

Meeli Vaarik
jurist vallasekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json