HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Viimsi Kooli arengukava aastateks 2019-2023 kinnitamine

Viimsi Kooli arengukava aastateks 2019-2023 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Viimsi Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
  Avaldamismärge:RT IV, 28.06.2019, 96

  Viimsi Kooli arengukava aastateks 2019-2023 kinnitamine

  Vastu võetud 25.06.2019 nr 10

  Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõige 2, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja Viimsi Vallavolikogu 18.01.2011.a määruse nr 6 „Viimsi valla haridusasutuste arengukavade kinnitamise ja muutmise delegeerimine vallavalitsusele“ § 2 alusel.

  § 1.   Kinnitada Viimsi Kooli arengukava aastateks 2019–2023 vastavalt määruse lisale.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

  Laine Randjärv
  vallavanem

  Helen Rives
  vallasekretär

  Lisa Viimsi Kooli arengukava 2019–2023

  /otsingu_soovitused.json