Teksti suurus:

Häädemeeste Vallavolikogu esimehele ja aseesimehele, liikmetele ja alatiste komisjonide esimeestele tasu või hüvitise suuruse määramise ja maksmise korra muutmine

Väljaandja:Häädemeeste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2022
Avaldamismärge:RT IV, 28.06.2022, 62

Häädemeeste Vallavolikogu esimehele ja aseesimehele, liikmetele ja alatiste komisjonide esimeestele tasu või hüvitise suuruse määramise ja maksmise korra muutmine

Vastu võetud 16.06.2022 nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 lõike 3, lõike 4² ja § 22 lõike 1 punktide 21 ja 22 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Häädemeeste Vallavolikogu 23.11.2021 määruses nr 1 „Häädemeeste Vallavolikogu esimehele ja aseesimehele, liikmetele ja alatiste komisjonide esimeestele tasu või hüvitise suuruse määramise ja maksmise kord“ tehakse järgmised muudatused:

  1) preambul muudetakse järgmises sõnastuses: „Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 lõike 3, lõike 4² ja § 22 lõike 1 punktide 21 ja 22 alusel.“;
  2) määruse § 1 muudetakse järgmises sõnastuses: „Käesolev määrus reguleerib Häädemeeste Vallavolikogu esimehele, aseesimehele, liikmetele ja alatiste komisjonide esimeestele tasu või hüvitise suuruse määramise ja maksmise ning teenistuslähetusse suunamise korda.“;
  3) määrust täiendatakse paragrahviga 3¹ järgmises sõnastuses:
§ 3¹. Volikogu liikme teenistuslähetusse suunamine
(1) Volikogu liikme võib volikogu ülesannete täitmiseks suunata teenistuslähetusse.
(2) Teenistuslähetusse suunamisel on volikogu liikmel õigus teenistuslähetuse kulude hüvitamisele avaliku teenistuse seaduses sätestatud tingimustel ja korras.
(3) Volikogu liikme teenistuslähetusse suunamise otsustab volikogu esimees ning lähetus vormistatakse volikogu esimehe käskkirjaga.
(4) Volikogu esimehe teenistuslähetusse suunamise käskkirjale kirjutab alla volikogu aseesimees.“

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andrus Soopalu
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json